№ 105-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

№ 104-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на технически сътрудници към РИК в 24 ИР – София

№ 103-НС / 25.09.2022

ОТНОСНО : Поставени агитационни материали на територията на район „Оборище“ – Столична община в нарушение на изискванията на Изборния кодекс.

№ 102-НС / 25.09.2022

ОТНОСНО : Жалба на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

№ 101-НС / 25.09.2022

ОТНОСНО : Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. от РИК в 24 ИР – София на СИК/ПСИК

№ 100-НС / 25.09.2022

ОТНОСНО : Изявления пред средствата за масово осведомяване

№ 99-НС / 25.09.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК в 24 ИР – София за предаване на избирателни списъци на ГД ГРАО

№ 98-НС / 25.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“ Столична община.

№ 97-НС / 25.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

№ 96-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Средец“

№ 95-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : поправка на явна фактическа грешка в Решение № 79-НС от 17 септември 2022 г. на РИК в 24 ИР София

№ 94-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

№ 93-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Подуяне“, Столична община

№ 92-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Оборище“

№ 91-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“ Столична община.

№ 90-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Писмо на ЦИК с възможност за становище по жалба срещу Росица Кирова – член на РИК в 24 ИР – София

№ 89-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Искър“, Столична община.

№ 88-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Слатина“

№ 87-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Искър“, Столична община.

№ 86-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл.183, ал.3 от ИК

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения