Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 96-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Средец“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София са  постъпили писма с вх.№ 246-НС/21.09.2022 г. от кмета на район „Средец“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състав на ПСИК в район „Средец“ за произвеждане на изборите за Народно събрание насрочени на 02 октомври 2022 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на ПСИК в район „Средец“.

Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.

На основание чл. 70, ал. 4, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ

Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия, състояща  се от 7 (седем) членове, съгласно поименни предложения на кмета на район „Средец“, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК.

Поименният състав на ПСИК в район „Средец“ за произвеждане на изборите за Народно събрание насрочени на 02 октомври 2022 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение.

Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 21.09.2022 в 19:39 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения