№ 85-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Пропускателен режим в РИК в 24 ИР София и Изчислителен пункт към РИК в 24 ИР София на 01. 10. 2022 г. и 02. 10. 2022 г.

№ 84-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“ Столична община.

№ 83-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

№ 82-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“ Столична община.

№ 81-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“ Столична община.

№ 80-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на ПСИК в 24 ИР София в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

№ 79-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на номерацията на образуваните подвижни СИК на територията на 24 ИР – София

№ 78-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и четвърти изборен район – София

№ 77-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл.183, ал.3 от ИК

№ 76-НС / 14.09.2022

ОТНОСНО : Допълнение на Решение № 55 – НС от 02.09.2022 год. на Районна избирателна комисия в 24 ИР София

№ 75-НС / 14.09.2022

ОТНОСНО : Обучения на секционните избирателни комисии на територията на Двадесет и четвърти изборен район – София

№ 74-НС / 14.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на служебни секционни избирателни комисии в район „Сердика“.

№ 73-НС / 14.09.2022

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на избирателни секции по чл.9, ал.6 от ИК в административен район „Сердика“ - СО.

№ 72-НС / 14.09.2022

ОТНОСНО : Допълнение на Решение № 54 – НС от 02.09.2022 год. на Районна избирателна комисия в 24 ИР София

№ 71-НС / 14.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Възраждане“ Столична община.

№ 70-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Обжалване на Решение № АК-01-30/07.09.2022 г. на Областния управител на област София във връзка с жалба на Сдружение „Институт за социална интеграция“ и определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР – София

№ 69-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с нарушение на чл.183, ал.3 от ИК

№ 68-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

№ 67-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Допълнение на Решение № 61 – НС от 06.09.2022 год. на Районна избирателна комисия в 24 ИР София

№ 66-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването и оповестяване на мерки, позволяващи на тези избиратели да гласуват в изборния ден

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения