Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 77-НС
София, 17.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл.183, ал.3 от ИК

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен инспекторат – СО с вх. № 198-НС в 16:00 ч. от 16.09.2022 г. от деловодния регистър на РИК в 24 ИР София, заведен под номер 4 в регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 24 ИР София.

В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен инспекторат, за нарушенията са съставени констативни протоколи и е приложен снимков материал.

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, РИК - 24 - София

                                                                                            

РЕШИ:

УКАЗВА на кмета на район „Оборище" - СО да премахне поставените в нарушение на чл.183, ал.3 от ИК агитационни материали.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 17.09.2022 в 18:54 часа

Календар

Решения

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 162-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

  • № 161-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения