Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 79-НС
София, 17.09.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на номерацията на образуваните подвижни СИК на територията на 24 ИР – София

Със Заповед СОА22-ИЗ10-147/17.09.2022 г. на Кмета на Столична община на територията на 24 ИР – София са образувани и утвърдени 5 (пет) броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия. Със заповедта са утвърдени и адресите на образуваните избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Предвид изложеното  и на основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 6, чл. 90, ал. 1 от ИК,  и собствено Решение № 78 – НС от 17.09.2022 г. РИК в 24  ИР – София

 

РЕШИ

Формира и утвърждава единните номера на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия както следва:

 

244601046 – р-н „Средец“ - СО, с адрес: „Леге“ № 6, ет. 1, стая 109, където:

24 е номер на изборния район

46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

01 е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

046 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244604061 – район „Оборище“, с адрес: бул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков” № 60, ет. 1, стая 104, където:

24 е номер на  изборния район

46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

04 е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

061 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244606084  – район „Подуяне“, с адрес: ул. „Плакалница“ № 51, ет. 3, зала 322, където:

24 е номер на  изборния район

46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

06 е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

084 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244607086 – район „Слатина“, с адрес: бул. „Шипченски проход“ № 67, партер, стая 110, където:

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

07 е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

086 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244614079  – район „Искър“, с адрес: бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, стая 302, където:

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

14 е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

079 е номерът на подвижната секция в административния район

  

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 17.09.2022 в 18:57 часа

Календар

Решения

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 162-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

  • № 161-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения