Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
София, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София e постъпило писмо с рег. № 171-НС/12.09.2022 год. от кмета на район „СЕРДИКА" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмата са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „СЕРДИКА" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

 

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

РЕШИ:

 

 

 1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Сердика" - СО, на мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, в списък приложение 1 към настоящото решение.

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 12.09.2022 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 165-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

 • № 164-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения