Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 79-НС от 17 септември 2022 г. на РИК в 24 ИР София

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

Р Е Ш И:

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 79-НС от 17 септември 2022 г. на РИК в 24 ИР София, като в изречение първо думите „Със заповед“ да се четат „С предложение“.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 21.09.2022 в 19:34 часа

Календар

Решения

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 162-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

  • № 161-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения