Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл.183, ал.3 от ИК

сигнал от Ивайло Иванов – Директор на Столичен инспекторат – СО с вх. № 218-НС в 10.05 ч. от 20.09.2022 г. от деловодния регистър на РИК в 24 ИР – София, заведен под номер 5 в регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 24 ИР София.

В сигнала е обективирана проверка от инспекторите към Столичен инспекторат, за нарушенията е съставен констативен протокол и е приложен снимков материал.

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, РИК в 24 ИР – София

РЕШИ:

УКАЗВА на кмета на район „Слатина" – СО да премахне поставените в нарушение на чл.183, ал.3 от ИК агитационни материали.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 162-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

  • № 161-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения