Заседания

Заседание от дата 27.09.2022 от 16:30 часа.

Решения

№ 112-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“ Столична община.

№ 111-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Поставени агитационни материали на територията на район „Оборище“ – Столична община в нарушение на изискванията на Изборния кодекс

№ 110-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Писмо на ЦИК с изх. № НС-15-246/26.09.22, за становище по жалба с вх. № НС-22-300 от 24.09.2022 год. срещу Георги Константинов Димитров, член на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

№ 109-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“ Столична община.

№ 108-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Упълномощени представители на РИК в 24 ИР София за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините по районни администрации на територията на 24 ИР София, за изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

№ 107-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на график за предаване на изборни книжа и материали на СИК на 01.10.2022 г. за територията на РИК 24 ИР София

№ 106-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК в 24 ИР-София за предаване на изборни книжа и материали на СИК на 01.10.2022 г.

№ 105-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

№ 104-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на технически сътрудници към РИК в 24 ИР – София

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения