Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
София, 27.09.2022

ОТНОСНО: Упълномощени представители на РИК в 24 ИР София за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините по районни администрации на територията на 24 ИР София, за изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

Във връзка с организиране на предаването и приемането на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа за произвеждане на  изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г. и в изпълнение на задължението на районните избирателни комисии, съвместно с общинската администрация да снабди секционните избирателни комисии с бюлетини и изборни книжа и да упражни контрол при тяхното транспортиране и съхранение по районни администрации на територията на 24 ИР София и на основание чл.70, ал.4, чл. 72, ал. 1, т. 13 и 18 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти ИР – София

РЕШИ

1.Упълномощава и определя посочените по-долу членове на РИК в 24 ИР София, съвместно с упълномощени представители на област София град и Столична община, да присъстват при предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г. и тяхното разпределение по районни администрации;

2.Да подпишат съставените за целта протоколи от името на РИК в 24 ИР София;

3.Да осъществят контрол при транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините и изборните книжа по районни администрации на територията на Двадесет и четвърти изборен район – София.

Упълномощените и определени членове по райони са както следва:

Георги Иванов Иванов с ЕГН: ... – район Сердика - СО;

Мирослав Дилянов Калчев с ЕГН:...– район Подуяне - СО;

Евгений Кирилов Пепелянков с ЕГН:...– район Искър - СО;

Георги Константинов Димитров с ЕГН ...0 – район Средец - СО;

Добри Тенчев Тенев, ЕГН ... – район Слатина - СО;

Георги Христов Кюркчиев с ЕГН:... – район Кремиковци - СО;

Верослав Владимиров Владимиров с ЕГН:... – район Възраждане – СО и резерв на РИК 24 ИР София;

Росица Ангелова Кирова, ЕГН ...– район Оборище - СО;

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.09.2022 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения