Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС
София, 27.09.2022

ОТНОСНО: Писмо на ЦИК с изх. № НС-15-246/26.09.22, за становище по жалба с вх. № НС-22-300 от 24.09.2022 год. срещу Георги Константинов Димитров, член на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

В РИК в 24 ИР – София е получено Писмо с вх. № 274-НС/26.09.2022 г. от Централна избирателна комисия във връзка с жалба на Николай Трифонов Николов по отношение на Георги Константинов Димитров – член на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София. В същата се твърди, че: членът Георги Константинов Димитров не се вижда в онлайн заседанията на комисията; не е присъствал на 5 заседания, от които 3 поредни. Посочва се, че според ИК това е основание за предсрочно освобождаване на члена на РИК.

С писмото си ЦИК е изпратила жалбата на РИК в 24 ИР – София за изразяване на становище.

Тъй като чл. 57, ал. 1, т. 6 ИК изрично вменява на ЦИК правомощието да освобождава предсрочно членовете на РИК в случаите на чл. 51, ал. 2 ИК, то следва да се изпратят всички релевантни документи на ЦИК за произнасяне. С оглед на това в ЦИК следва да се изпратят всички протоколи от заседанията на РИК в 24 ИР – София за изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

Във връзка с указаното от ЦИК, РИК в 24 ИР – София изразява следното становище, относно подадената жалба:

Поради естеството на залата, в която заседава Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София от няколко избори насам и разположението на заснемащата техника, чрез която се осъществява излъчването в реално време на заседанията на РИК, съгласно чл. 71, ал. 1 ИК, не само Георги Константинов Димитров е извън кадър. Фактът, че не всички членове на РИК се виждат в излъчването в реално време в интернет страницата на РИК не противоречи на закона. Излъчването на заседанието е с оглед гарантиране прозрачност на събитията в  неговия ход, а съставеният протокол от него, който се публикува на основание чл. 71, ал.2 ИК, е официално свидетелстващият документ, който обективира не само какво действително  се е случило на заседанието, но и кои членове на РИК са присъствали.

Изразеното твърдение на жалбоподателя в т. 2 от жалбата не отговаря на обективната действителност. Георги Константинов Димитров е присъствал на заседанието  проведено на 13.08.2022 г. Видно от протокола от същото, той е закъснял и е влязъл в залата след гласуването по т. 2 от дневния ред. Относно заседанието, проведено на 31.08.2022 г. от 11.00 часа, членът не е присъствал, поради основателни причини, за който е уведомил своевременно ръководството  на РИК, тъй като заседанието е било свикано в 9.20 часа на 31.08.2022 г.

На 13.08.2022 г., на първото заседание на РИК в 24 ИР – София, Георги Константинов Димитров е уведомил цялото ръководство на комисията, че за периода от 06.09.2022 г. до 12.09.2022 г. не може да участва в работата на комисията. Изложил е причините за отсъствието си, които изцяло са приети от ръководството.

С оглед пълнотата на настоящото становище, обръщаме внимание, че Георги Константинов Димитров участва дейно в работата на РИК в 24 ИР – София. След направена справка се установи, че членът е участвал в приемането на 8 кандидатски лист от общо 29 регистрирани в РИК в 24 ИР – София. Същият е „отработил“ всички необходими и разпределени му дежурства, като се включва в работния процес на  РИК в 24 ИР не само съгласно утвърдения график, а винаги когато има нужда.

С оглед посоченото и на основание чл. 70, ал. 4 ИК, РИК в 24 ИР София

РЕШИ

Изпраща на Централната избирателна комисия всички протоколи от заседания на РИК в 24 ИР – София за изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г., проведени до момента за произнасяне по жалба на Николай Трифонов Николов.

РИК в 24 ИР – София, счита че подадената жалба срещу Георги Константинов Димитров е неоснователна, членът на РИК не е отсъствал от нито едно заседание на комисията без да изтъкне уважителни причини на ръководството на комисията. Освен това същия участва активно в работата на РИК в 24 ИР София.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.09.2022 в 17:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 165-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

 • № 164-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения