Заседания

Решения

№ 70-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Обжалване на Решение № АК-01-30/07.09.2022 г. на Областния управител на област София във връзка с жалба на Сдружение „Институт за социална интеграция“ и определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР – София

№ 69-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с нарушение на чл.183, ал.3 от ИК

№ 68-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

№ 67-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Допълнение на Решение № 61 – НС от 06.09.2022 год. на Районна избирателна комисия в 24 ИР София

№ 66-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването и оповестяване на мерки, позволяващи на тези избиратели да гласуват в изборния ден

№ 65-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Промяна на фамилното име на кандидат за народен представител

Календар

Решения

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 162-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

  • № 161-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения