19.11.2021

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 20.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в 24 Изборен район-София /РИК 24/ информира членовете на Секционни избирателни комисии за графика за предаване на изборните книжа и СУЕМГ на 20 ноември 2021 г. на територията на 24 Изборен район-София по районни администрации, както следва:

- Район Средец - ГРАФИК

- Район Възраждане - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

- Район Оборище - График СИЕЛА  График РИК/Районна администрация

- Район Сердика - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

- Район Подуяне - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

- Район Слатина - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

- Район Искър - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

- Район Кремиковци - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

 

Забележка: навсякъде датата "13.11.2021 г." да се чете "20.11.2021 г."

19.11.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В НОВ ИЗБОР ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 21.11.2021

18.11.2021

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Осигуряването на специализиран транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден – 21 ноември 2021 г. ще се реализира от дирекция „Транспорт" в Столична община съгласно Заповед № СОА21-РД09-1529 от 17.11.2021 г. на кмета на Столична община.

На телефонен номер 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 до 20:30 ч. на 20. 11. 2021 г. и от 07:00 до 19:30 ч. на 21.07.2021 г. ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване“, дирекция „Транспорт“ при Столична община.

 

Секции на първи етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в сгради с повече от един етаж или със секции на горен етаж на територията на 24 ИР София в изборите за Народно събрание и президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г.

 

РАЙОН МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ ОБЩ БРОЙ СЕКЦИИ на мястото за гласуване Номер/а на секция/ии на първи етаж, при които са изпълнени условияна за гласуване  на избиратели по чл. 10, ал. 1 от ИК Предприети мерки по т. IV от решение № 764/ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК
24 МИР
01 СРЕДЕЦ 6 ОУ "Граф Игнатиев" 5 244601025 Всички посочени секции се намират в помещения на приземни етажи или на етажи  с наличие на рампи за улеснен достъп от лица със затруднения в придвижването. Предвидено е поставянето на обозначителни знаци и указания, съгласно  изискванията.
127 СУ "И.Н.Денкоглу" 4 244601006
133 СУ "Ал. Пушкин" 4 244601023
9 ФЕГ " Ал. Дьо Ламартин" 10 244601017
7 СУ "Св. Седмочисленици" 8 244601045
38 ОУ "Васил Априлов" 4 244601031
12 СУ " Цар Иван Асен II" 8 244601040
03 ВЪЗРАЖДАНЕ 91 НЕГ "проф. Константин Гълъбов", ул. “Позитано” № 26 5 244603001 Секциите са на първи етаж (партер). Изготвени са обозначителни табели и знаци. Осигурени са достъпни места за паркиране на автомобили на гласоподаватели с увреждания. Длъжностните лица по избирателните пунктове са получили конкретни указания да оказват съдействие и помощ на гласоподаватели с увреждания. На електронната страница и на информационното табло на района може да се получи допълнителна информация за гласуване на лица с увредено зрение или затруднено придвижване.  
32 СУ "св. Климент Охридски", бул. “Христо Ботев” №63 5 244603012
30 СУ "Братя Миладинови", бул. “Ал. Стамболийски” №125 11 244603039
18 СУ "Уилям Гладстон", ул. “Пиротска” №68  7 244603047
46 ОУ "Константин Фотинов", бул. “Христо Ботев” №109 6 244603016
134 СУ "Димчо Дебелянов", ул. “Пиротска” № 78 6 244603028
136 ОУ "Любен Каравелов", ул. “Димитър Петков” № 116 6 244603052
67 ОУ "Васил Друмев", ул. “Гюешево” № 63 8 244603058
04 ОБОРИЩЕ 1 СУ "Пенчо Славейков",  ул. "Стара планина" № 11 6 244604001                           244604002                                  244604016                                  244604021                                  244604022                              244604023 Секциите са на първите етажи на сградите, има изградени рампи, платформи и асансьори. Изготвени са обозначителни знаци и табели и са набавени кабини в съотвествие с изискванията на ЦИК. Осигурява се достъп на автомобили за превоз на граждани с увреждания до входовете на местата за гласуване. Дежурните служители от общинската администрация в изборния ден и членовете на СИК ще получат инструктаж за оказване на съдействие на гражданите с увреждания. Чрез електронния сайт на района гражданите с увреждания и техните близки ще се информират за всички действия на администрацията на общината и района за улесняване гласуването на гражданите, които се нъждаят от физическа сила. 
112 ОУ "Стоян Заимов", бул. "княз Александър Дондуков" № 60 6 244604031
129 ОУ "Антим I",  ул. "Султан тепе" № 1 12 244604039
Национална музикална академия "проф. Панчо Владигеров", бул. “Евлоги Георгиев” № 94 7 244604054
Национално музикално училище "Любомир Пипков", ул. “Оборище” № 17 5 244604035
ПГМЕ (Професионална гимназия по механоелектротехника „Н.Й.Вапцаров”) - ул. "Стара планина" № 13 5 244604011
СМГ (Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”) - ул. "Искър" № 61 6 244604025
СПГТ (Софийска професионална гимназия по туризъм) - бул. "Сливница" №  182 7 244604004
05 СЕРДИКА 48 ОУ „Йосиф Ковачев”, ул. „Клокотница” № 21 7 244605001 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;
- достъп чрез поставяне на временна рампа в съотвествие с с т.16, б. “в“ от Решение №764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК;
- информационни табла.
Читалище „Цар Борис ІІІ – 1928” – ул. „Клокотница” № 29 2 244605008 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;
- информационни табла.
14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ул. „Ген. Иван Чернаев” № 8 15 244605024 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;
- достъп чрез поставяне на временна рампа в съотвествие с с т.16, б. “б“ от Решение №764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК;
- информационни табла.
100 ОУ „Найден Геров”,  ул. „Иван Йосифов” № 68 9 244605026 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;
- достъп чрез рампа в съотвествие с с т.16, б. “б“ от Решение №764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК;
- информационни табла.
Учебен център на БДЖ – бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120 А 1 244605034 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;- информационни табла.
Клуб ТЕЦ СОФИЯ – бул. „История славянобългарска” № 6 1 244605035 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;
- информационни табла.
Читалище „Искра” – ул. „Първа българска армия” № 67 3 244605037 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;- информационни табла.
58 ОУ „Сергей Румянцев”, ул. „Железопътна” № 65 11 244605040 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;
- достъп чрез поставяне на временна рампа в съотвествие с с т.16, б. “б“ от Решение №764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК;
- информационни табла.
59 ОУ „Васил Левски” – ул. „Кестен” № 1 4 244605052 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;
- достъп чрез поставяне на временна рампа в съотвествие с с т.16, б. “б“ от Решение №764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК;
- информационни табла.
29 СУ „Кузман Шапкарев”, ул. „Г. С. Раковски” № 20 4 244605055 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;                                                       - достъп чрез електрическа платформа;
- информационни табла.
60 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, кв. Бенковски, ул. „Наука” № 2 4 244605059 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;
- достъп чрез поставяне на временна рампа в съотвествие с с т.16, б. “б“ от Решение №764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК;
- информационни табла.
Клуб ЖП блокове – ЖП гара Илиянци 1 244605062 Осигурени са:
- кабини за гласуване, съгласно размерите посочени в т.16, б.“г“ на решението на ЦИК;
- информационни табла.
 
06 ПОДУЯНЕ 44 СУ "Неофит Бозвели", ул. “Плакалница” № 45 10 244606015 Физкултурен салон, няма стълби, не
не се налага преодоляване на препятствия
49 ОУ "Бенито Хуарес", ул. “Константин Фотинов” № 4 5 244606006 Асансьор външен
143 ОУ "Георги Бенковски", ул.“Тодорини кукли” № 9 7 242606022 Първи етаж до физкултурен салон отделен вход  не налага преодоляване на препятствия
42 ОУ "Хаджи Димитър", ул. “Ген. Липранди” № 5 14 244606029 Изградена рампа
24 СУ "Пейо К. Яворов", ул. “Клисура” № 16 9 244606047  Секцията е във физ. Салон с  директен достъп
95 СУ "Проф. Иван Шишманов", ул. “Ангел войвода” № 66 7 244606080 Секцията е във физ. Салон
130 СУ "Стефан Караджа", ул. ”Константин Фотинов”№ 118 6 244606056 Първи етаж, не налага преодоляване на препятствия
199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов", жк. “Левски зона Г” 17 244606076 Има изграден вход за трудно подвижни лица - рампа
 
07 СЛАТИНА 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", ул. "Гео Милев" № 2   244607009 Всички секции са на първи етаж (партер), има осигурени рампи, обозначителни табели и знаци.
93 СУ "Александър Теодоров - Балан", ул. "Гео Милев" № 32   244607015
138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски", ул. "Алфред Нобел" № 3   244607011
Департамент за езиково обучение-ИЧС към Софийски университет "Св. Климент охридски", ул. "Коста Лулчев" № 27   244607029
Национално училище за танцово изкуство, ул. "Шипченски проход" № 48   244607032
23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", бул. "Ситняково" № 21   244607081
109 ОУ Христо Смирненски", ул. "Слатинска" № 24   244607048
148 ОУ "Проф. Любомир Милетич", ул. "Слатинска" № 35   244607078
94 СУ "Димитър Страшимиров", ул. "511-та" № 22   244607072
 
14 ИСКЪР 108 СОУ "Никола Беловеждов", ж.к. Дружба, 1 част, ул. "5038" №15 10 244614001 Поставяне на табели /Приложение №1 към решение 764 ПВР/НС/ пред вратата на секцията и на входа на мястото за гласуване, означаване на посоката посредством указателни стрелки и надписи, поставяне на информационно табло на входа на мястотот за гласуване, осигурен подемник
89 ОУ "Христо Стамболски", ж.к. Дружба, 1 част, ул. "Чудомир Топлодолски" №4 9 244614011 Поставяне на табели /Приложение №1 към решение 764 ПВР/НС/ пред вратата на секцията и на входа на мястото за гласуване, означаване на посоката посредством указателни стрелки и надписи, поставяне на информационно табло на входа на мястотот за гласуване, секцията е на ниво партер, не е необходима рампа
69 СОУ "Димитър Маринов", ж.к. Дружба, 1 част, ул. "Чудомир Топлодолски" №2 10 244614021 Поставяне на табели /Приложение №1 към решение 764 ПВР/НС/ пред вратата на секцията и на входа на мястото за гласуване, означаване на посоката посредством указателни стрелки и надписи, поставяне на информационно табло на входа на мястотот за гласуване, секцията е на ниво партер, не е необходима рампа
4 ОУ "Проф. Джон Атанасов", ж.к. Дружба", ул. "Тирана" №12 12 244614031 Поставяне на табели /Приложение №1 към решение 764 ПВР/НС/ пред вратата на секцията и на входа на мястото за гласуване, означаване на посоката посредством указателни стрелки и надписи, поставяне на информационно табло на входа на мястотот за гласуване, осигурен подемник
68 СУ "Никола Обрешков", ж.к. "Дружба", 2 част, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 122 12 244614043 Поставяне на табели /Приложение №1 към решение 764 ПВР/НС/ пред вратата на секцията и на входа на мястото за гласуване, означаване на посоката посредством указателни стрелки и надписи, поставяне на информационно табло на входа на мястотот за гласуване, има асансьор
163 ОУ "Черноризец Храбър", ж.к. "Дружба", 2 част, ул. "Обиколна" № 36 9 244614055 Поставяне на табели /Приложение №1 към решение 764 ПВР/НС/ пред вратата на секцията и на входа на мястото за гласуване, означаване на посоката посредством указателни стрелки и надписи, поставяне на информационно табло на входа на мястотот за гласуване, има изградена рампа
150 ОУ "Цар Симеон I", ж.к. "Дружба", 2 част, ул. "Делийска воденица" №11 11 244614064 Поставяне на табели /Приложение №1 към решение 764 ПВР/НС/ пред вратата на секцията и на входа на мястото за гласуване, означаване на посоката посредством указателни стрелки и надписи, поставяне на информационно табло на входа на мястотот за гласуване, осигурен подемник
село Бусманци, ул. "Просвета" №16 4 244614077 Поставяне на табели /Приложение №1 към решение 764 ПВР/НС/ пред вратата на секцията и на входа на мястото за гласуване, означаване на посоката посредством указателни стрелки и надписи, поставяне на информационно табло на входа на мястотот за гласуване, има изградена рампа
22 КРЕМИКОВЦИ 85 СУ "Отец Паисий", кв. Враждебна, ул. "59" № 13 5 244622003 Монтирана рампа към стълбището на входа на сградата откъм ул. 59
162 ОбУ "Отец Паисий", кв. Ботунец, ул. "Свобода" № 10 6 244622009 Към главния вход на сградата е изградена рампа, отговаряща на изискванията за наклон и ширина с двустранни предпазни бариери. Стаята, в която се разполага секцията е в непосредствена близост до входа на физкултурния салон на
училището, който е на нивото на терена и ще бъде обозначен по подходящ начин.
156 ОбУ "Васил Левски", кв. Кремиковци, ул. "Свежест" № 1 4 244622014 Изградена е бетонова рампа към входа на сградата откъм ул. "Свежест"
117 СУ "Св.Св.Кирил и Методий", Гр. Бухово,  ул."Младежка" № 34 4 244622021 Към входа откъм физкултурния салон съществува метална рампа, осигуряваще възможност за достъп на лица с увреждания
08.11.2021

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 13.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в 24 Изборен район-София /РИК 24/ информира членовете на Секционни избирателни комисии за графика за предаване на изборните книжа и СУЕМГ на 13 ноември 2021 г. на територията на 24 Изборен район-София по районни администрации, както следва:

- Район Средец - ГРАФИК

- Район Възраждане - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

- Район Оборище - График СИЕЛА  График РИК/Районна администрация

- Район Сердика - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

- Район Подуяне - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

- Район Слатина - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

- Район Искър - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

- Район Кремиковци - График СИЕЛА График РИК/Районна администрация

05.11.2021

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Гласоподавателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да направят това, чрез подаване на заявление в срок до 14 ноември 2021 г.

Повече информация можете да откриете на сайта на Столична община или на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51

 

03.11.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В 24 ИР-СОФИЯ

Районната избирателна комисия в 24 Изборен район - София уведомява, че видеозаписи от обученията на членовете на секционни избирателни комисии, назначени в Двадесет и четвърти изборен район - София, са достъпни, както следва:

 

Първа дата – 08.11.2021 г. /понеделник/ от 18:00 ч. -  ВИДЕОЗАПИС ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Втора дата – 09.11.2021 г. /вторник/ от 18:00 ч. - ВИДЕОЗАПИС ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 

 

02.11.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА 24 ИР – СОФИЯ

02.11.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА 24 ИР – СОФИЯ

29.10.2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ И РАЗЯСНЯВАНЕ НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ТЕСТОВО ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 24 ИР-СОФИЯ

Административен район

Дата

Място

СРЕДЕЦ

От датата на предоставяне на СУЕМГ

Сградата на районна администрация „Средец“, ул. „Леге“ № 6

ВЪЗРАЖДАНЕ

26.10.2021 -9.00-13.30

 

 

08.11.2021 – 10.00-12.00

 

 

10.11.2021 -13.00-16.30

 

гр. София, бул. „Ал. Стамболийски 62“ СО- район „Възраждане“

 

гр. София, Зона Б5, бл.4 – Дом за стари хора

 

 

 

 гр. София, бул. „Ал. Стамболийски 62“ СО- район „Възраждане“

 

ОБОРИЩЕ

21.10 2021 -12.00-16.00

28.10 2021 -12.00-16.00

04.11 2021 -12.00-16.00

11.11 2021 -12.00-16.00

 

 

 

Приемна, бул. Мадрид 1 - СО- район „Оборище“

Приемна, бул. Мадрид 1 - СО- район „Оборище“

Приемна, бул. Мадрид 1 - СО- район „Оборище“

Приемна, бул. Мадрид 1 - СО- район „Оборище“

СЕРДИКА

18.10.2021 - 10:00 - 16:00

25.10.2021 -  10:00 - 16:00

01.11.2021 - 10:00 - 16:00

08.11.2021 – 10:00 – 16:00

 

Сградата на районна администрация  на етаж 4

ПОДУЯНЕ

За целия период на кампанията

Сградата на районна администрация „Подуяне“, ул. „Плакалница“ № 51

КРЕМИКОВЦИ

29.10.2021 - 09.00-16.30

12.11.2021 - 09.00-16.30

01.11.2021 - 09.00-16.30

02.11.2021 -  09.00-16.30

03.11.2021 -  09:00-16.30

04.11.2021 -  09:00-16.30

05.11.2021 -  09:00-16.30

08.11.2021 -  09:00-12.00

08.11.2021 -  12:30-16.30

09.11.2021 -  09.00–16.30

10.11.2021 -  09:00-16.30

11.11.2021 -  09:00-16.30

Адм.сграда  ул.Челопешко шосе 267 вх.Б, фоайе

Адм.сграда  ул.Челопешко шосе 267 вх.Б, фоайе

Кв.Враждебна – Кметството

Кв.Сеславци – Кметството

Гр.Бухово – Дом на културата

С.Долни Богров – Читалището

Кв.Кремиковци – Кметството

С.Яна – Младежки дом

С.Желява – Читалище

Кв.Ботунец – Кметството

С.Горни Богров – Кметството

Кв.Челопечене - Кметството

ИСКЪР

08.11.2021 - 18.11.2021 от 08.30 до 17:00 

Сградата на районната администрация, партерен етаж, бул. "Кръстю Пастухов"  № 18

 

 

09.10.2021

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14 ноември 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През интернет на адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Мобилен телефон: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 ст. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен телефон: Избира се 0800 1 4726, безплатен за цялата страна.

30.09.2021

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАСРОЧЕНИ ЗА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София информира за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, определени със заповеди на кметовете на административни райони на територията на 24 изборен район - София, както следва:

 

РАЙОН СРЕДЕЦ – СО

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ – СО

РАЙОН ОБОРИЩЕ – СО

РАЙОН СЕРДИКА – СО

РАЙОН ПОДУЯНЕ – СО

РАЙОН СЛАТИНА – СО

РАЙОН ИСКЪР – СО

РАЙОН КРЕМИКОВЦИ – СО

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения