Заседания

Заседание от дата 20.04.2024 от 12:00 часа.

Решения

№ 9-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Създаване на работни групи и разпределение на членовете на комисията по административни райони в Двадесет и четвърти изборен район - София

№ 8-НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание на 09.06.2024 г.

№ 7-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

№ 6-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Упълномощаване на председателя и секретаря на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София за подписване на граждански договори със специалистите, подпомагащи дейността на комисията

№ 5-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Приемане на указания относно механизма за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

№ 4-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София.

№ 3-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Печат на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

№ 2-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне на адрес и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

№ 1-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Организацията на заседанията и начин на вземане, номерация и обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения