Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в АР „Средец“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е  постъпило писмо с рег. инд. 105-НС/ПВР от 14.10.2021 г. от кмета на АР „Средец“ - СО за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на ПСИК в АР „Средец“- СО за произвеждане на изборите за Народно събрание и президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14.11.2021 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на ПСИК в АР „Средец“ - СО.

С рег. инд. 187-НС/ПВР от 02.11.2021 г. е постъпило предложение от кмета на административния район за поименен състав на ПСИК в АР „Средец“ – СО.

Към писмата са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.   

На основание чл. 70, ал. 4, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

 

 1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия, състояща се от по 6 (шест) членове, съгласно поименни предложения на кмета на АР „Средец“ - СО, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК, както следва:

 

244601046

Председател

КРИСТИЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

244601046

Зам. председател

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ СИМЕОНОВ

244601046

Член

ГЕОРГИ ЦОНЕВ ДАНЕВ

244601046

Член

КРАСИМИРА ПАРУШЕВА ЦЕНОВА

244601046

Член

ХРИСТО РАДКОВ НИКОЛОВ

244601046

Член

ПЛАМЕН ВЕНЕЦИЕВ ГЕРГОВ

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:33 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения