Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС/ПВР
София, 22.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Сердика“ и утвърждаване на списък с резервни членове.

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо, с рег. инд. 97-НС/ПВР от 14.10.2021 г., от кмета на район „Сердика“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Сердика“ за произвеждане на изборите за Народно събрание и президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14.11.2021 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Сердика“. Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК и Решение №774 – ПВР/НС от 21.10.2021 на Централна избирателна комисия,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 62 (шестдесет и две) секционни избирателни комисии, състоящи се от по 7 (седем) членове, съгласно поименни предложения на кмета на район „Сердика“, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно решения №№ 13-НС/ПВР от 30.09.2021 г. и 14-НС/ПВР от 30.09.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

 

 1. Поименните състави на СИК в район „Сердика“ за произвеждане на изборите за Народно събрание и президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14.11.2021 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение.
 2. Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

 

 1. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК, чрез обявяване на интернет страницата на Районната избирателна комисия в 24 ИР София в Приложение 1

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.                         

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 22.10.2021 в 18:50 часа

Свързани решения:

84-НС/ПВР/29.10.2021

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения