Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС/ПВР
София, 05.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на избирателни секции по чл.9, ал.6 от ИК в АР „Средец“- СО и утвърждаване на списък с резервни членове

 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с вх. № 218-НС/ПВР от 05.11.2021 г. от кмета на АР „Средец“ - СО с предложения от парламентарно представените партии и коалиции за състави на СИК по чл.9, ал.6 от ИК.

Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ:

 

 1. Назначава съставите на 2 (две) секционни избирателни комисии, състоящи се от по 6 (шестима) членове, съгласно поименни предложения на кмета на АР „Средец“ - СО, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно решения № 13-НС/ПВР от 30.09.2021 г. и № 14-НС/ПВР от 30.09.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, както следва:

244601043

Председател

ФИДЕЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

244601043

Зам. председател

СТЕПАН ИВАНОВИЧ ЖЕЛЯЗКОВ

244601043

Секретар

ИВАЙЛО ИЛИЕВ БОЕВСКИ

244601043

Член

ТЕОФАНА АСЕНОВА ПЕРСИЙСКА-ПЕЙНОВА

244601043

Член

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

244601043

Член

МИРИЯМ РОУЗ СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

 

244601044

Председател

МАРГАРИТА ТРАЯНОВА ДИМИТРОВА

244601044

Зам. председател

КЕМАЛ КЕМАЛОВ РАШИДОВ

244601044

Секретар

ГЕОРГИ ЦОНЕВ ДАНЕВ

244601044

Член

МАЯ ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ

244601044

Член

СИМОН ВЕЛИЧКОВ ДОЙКОВ

244601044

Член

ПАМЕЛА-ЕЛИНА ДИНКОВА ДИНЕВА

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 05.11.2021 в 17:59 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения