Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС/ПВР
София, 05.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 208-НС/ПВР/04.11.2021 год. от кмета на район „Оборище" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Оборище" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

 

РЕШИ:

 

  1.  Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Оборище" - СО, както следва:

Секция

Длъжност

Заместван

244604001

Член

САШКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ

244604007

Член

ИРИНА  АЦАРОВА

244604008

Секретар

КАТЕРИНА КИРИЛОВА КОЛЕВА

244604009

Член

ПОЛИНА ИВАЙЛОВА ПАВЛОВА

244604011

Зам. председател

ГАЛЯ ГОРАНОВА ДУНЧЕВА

244604012

Член

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА

244604016

Член

ИРЕНА БОРИСЛАВОВА ЛАЗАРОВА

244604019

Председател

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ

244604020

Член

ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ПОПОВ

244604024

Член

РАДОСТИНА НИКОЛАЕВА ЦЕКОВА

244604027

Секретар

ИЗАБЕЛА БОРИСЛАВОВА СТЕФАНОВА

244604029

Член

БОГОМИЛ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ

244604034

Председател

МИЛЕНА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА-ВЛАДИМИРОВА

244604036

Зам. председател

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ МАРКОВ

244604038

Секретар

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

244604039

Член

ИВАНА ДИМИТРОВА ЧАНЕВА

244604040

Член

ЛАЗАРИНА ГЕНОВА БАРАКАДЖИЕВА

244604044

Член

КАЛИНКА ЦЕНОВА БОРИСОВА

244604045

Секретар

САШО МАРИЕЛОВ ПРЕДЕВ

244604046

Член

ЮЛИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ПАНОВА

244604047

Член

АНГЕЛ ИВАНОВ МЕГДАНСКИ

244604048

Член

ДИМАН СВЕТЛОМИРОВ СПАСОВ

244604049

Зам. председател

ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА БАЛАБАНОВА

244604051

Секретар

КРАСИМИР СПАСОВ МИЛЕВ

244604052

Член

ДИМИТРИНА ХРИСТОВА НЕДЕЛЧЕВА

244604053

Член

СВЕТЛИНА КАМЕНОВА ПЪРВАНОВА

244604054

Член

ИЛОНА ЮЛИЯНОВА ИЛИЕВА

244604059

Член

ЛОРА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

244604001

Член

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ МАРКОВ

 

244604007

Член

ЛЮДМИЛ ИВАНОВ МАРИНСКИ

 

244604008

Секретар

СТОЯН ИВАНОВ НЕДЕВ

 

244604009

Член

ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ПУШЕВА

 

244604011

Зам. председател

САШКО МИХАЙЛОВ БОНЕВ

 

244604012

Член

МИЛЕНА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА-ВЛАДИМИРОВА

 

244604016

Член

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ИВАНОВ

 

244604019

Председател

ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

 

244604020

Член

ТАНЯ КИРИЛОВА СТАНОЕВА

 

244604024

Член

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

244604027

Секретар

АЛБЕНА ЮРИЕВА ЦАНОВА

 

244604029

Член

СТЕФАН ПЕТРОВ ГАЙДАРСКИ

 

244604034

Председател

ИВАЙЛО ПЕТКОВ ХРИСТОВ

 

244604036

Зам. председател

СУЗАНА АТАНАСОВА ДАМЯНОВА

 

244604038

Секретар

ДИМАН СВЕТЛОМИРОВ СПАСОВ

 

244604039

Член

ДОБРОСЛАВ ЕМИЛОВ ДАНКОВ

 

244604040

Член

ГАБРИЕЛА ДИЛЯНОВА ПЪРВАНОВА

 

244604044

Член

ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА

 

244604045

Секретар

МАНОЛ НИКОЛАЕВ ПОПОВ

 

244604046

Член

ЙОРДАНКА СПАСОВА ЛАЗАРОВА

 

244604047

Член

ДИМИТРИНА ХРИСТОВА НЕДЕЛЧЕВА

 

244604048

Член

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА

 

244604049

Зам. председател

СВЕТЛИНА КАМЕНОВА ПЪРВАНОВА

 

244604051

Секретар

МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА РАДЕВА

 

244604052

Член

КАМЕН АТАНАСОВ КРИВОРОВ

 

244604053

Член

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

 

244604054

Член

ТРАЙЧО ИВАНОВ ТРАЙЧЕВ

 

244604059

Член

БОРЯНА ЦВЕТАНОВА ТОРНЬОВА

 

 

 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 05.11.2021 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения