Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 102-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в АР „Средец“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 188-НС/ПВР/02.11.2021 г. от кмета на АР „Средец" - СО с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - АР „Средец" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

 

РЕШИ: 

 1.  Освобождава членове на секционни избирателни комисии в АР „Средец" - СО, както следва:

 

244601004

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ПАНДИЕВА

ЧЛЕН

244601034

ГЕОРГИ ЦОНЕВ ДАНЕВ

ЧЛЕН

244601042

СИМОНА ЦОНЕВА ДАНЕВА

ЧЛЕН

244601020

Наталия Христова Стефанова

Секретар

 

 1. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва.

 

244601004

СИМОНА ЦОНЕВА ДАНЕВА

ЧЛЕН

244601034

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА МАРКОВА

ЧЛЕН

244601042

АТАНАС СВЕТЛОЗАРОВ ИГОВ

ЧЛЕН

244601020

Десислава Огнянова Александрова

Секретар

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:48 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения