Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 175-НС/ПВР/02.11.2021 год. от кмета на район „Слатина" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Слатина" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

РЕШИ:

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Слатина" - СО, както следва:

244607011

Член

КРЕМЕНА СИМЕОНОВА СИМОВА

244607016

Член

КРИСТИАН ЖИВКОВ ЖИВКОВ

244607021

Член

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ДИМОВ

244607028

Зам. председател

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПОПГЕНОВА

244607029

Секретар

СТОЯН АНГЕЛОВ МУТАФЧИЙСКИ

244607043

Член

РАЛИЦА МИРОСЛАВОВА ДИМОВА

244607050

Секретар

ЕЛИЦА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА

244607051

Зам. председател

ИВАНКА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА

244607058

Член

ЮЛИЯ ХРИСТОВА КЪНЕВА

244607059

Член

ХРИСТИНА НЕДЯЛКОВА КЪНЧЕВА

244607060

Секретар

НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА БАНОВА

244607063

Член

ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА КАЛИНОВА

244607085

Член

МАРИО ВИЛИЯНОВ ИВАНОВ

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва.

244607011

Член

ХРИСТИЯНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

244607016

Член

ВЕНЕРА ИВАЙЛОВА ВЪЛКАНИНА

244607021

Член

ВЕНЦЕСЛАВ ЗДРАВКОВ БОЦАНОВСКИ

244607028

Зам. председател

БОЙКО СЕРГЕЕВ ГЕРАСИМОВ

244607029

Секретар

АНИТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

244607043

Член

АЛЕКСАНДЪР СТАНИМИРОВ ПЕТРОВ

244607050

Секретар

МИЛЕНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

244607051

Зам. председател

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА

244607058

Член

ЗВЕЗДОМИРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

244607059

Член

ЦВЕТОЗАР СТЕФАНОВ РАЙКОВ

244607060

Секретар

БОРИСЛАВА МИЛЧЕВА СТЕФЧЕВА

244607063

Член

ИВА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА

244607085

Член

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

3.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:44 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения