Заседания

Заседание от дата 25.03.2023 от 17:00 часа.

Решения

№ 86-НС / 25.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти – технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 85-НС / 25.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“ Столична община.

№ 84-НС / 25.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци“ Столична община.

№ 83-НС / 25.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“ Столична община

№ 82-НС / 25.03.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК

№ 81-НС / 25.03.2023

ОТНОСНО : Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването и оповестяване на мерки, позволяващи на тези избиратели да гласуват в изборния ден

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения