Заседания

Заседание от дата 19.05.2019 от 12:30 часа.

Решения

№ 39 / 19.05.2019

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на РИК 24 - София за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините по районни администрации

№ 38 / 19.05.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК в 24 район - София за предаване на изборни книжа и материали на СИК на 25.05.2019 г.

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения