Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 39
София 24 ИР, 19.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на РИК 24 - София за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините по районни администрации

Във връзка с организиране на предаването и приемането на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., и в изпълнение задължението на РИК съвместно с общинската администрация да снабди секционните избирателни комисии с бюлетини и изборни книжа и да упражни контрол при тяхното транспортиране и съхранение по районни администрации, на основание чл. 72, ал. 1, т. 13 и 18 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София

РЕШИ

Упълномощава следните членове на РИК 24 - София, съвместно с упълномощени представители на областна администрация област София–град и Столична община, да присъстват при предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа за Двадесет и четвърти район – София за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., и тяхното разпределение по районни администрации; да подпишат съставените за целта протоколи от името на РИК 24 - София; да осъществят контрол при транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините и изборните книжа по районни администрации на територията на Двадесет и четвърти район София, както следва:

Административен район

членове на РИК

СРЕДЕЦ

 

 

Петко Кръстев

Красимира Шабанова

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

Васил Кацов

Бойчо Момчилов

ОБОРИЩЕ

 

 

Евгений Пепелянков

Ива Димитрова

СЕРДИКА 

 

 

Владимир Иванов

Соня Костадинова

ПОДУЯНЕ

 

 

Илия Илиев

Снежина Календжиева

СЛАТИНА

 

 

Мария Георгиева

Ясен Стоев

Марио Пешев

ИСКЪР

 

 

Борка Паракозова

Емилия Алексиева

КРЕМИКОВЦИ

 

 

Георги Димитров

Михаил Петров

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 19.05.2019 в 13:05 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения