Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 38
София 24 ИР, 19.05.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК в 24 район - София за предаване на изборни книжа и материали на СИК на 25.05.2019 г.

На основание чл. 70, ал.4 и чл. 72, ал. 1, т. 18 от ИК и във връзка с писмо изх. №ЕП-15-59/10.05.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

 

Упълномощава членовете на РИК в 24 район – София, както следва:

 1. Марио Пешев за АР „Кремиковци ”
 2. Георги Димитров за АР „Оборище”

със следните права:

 1. Да извършат предаване на изборни книжа и материали на СИК на територията на Двадесет и четвърти район - София в предизборния ден – 25.05.2019 г. в съответния административен район.
 2. Да подпишат, необходимите документи и приемо-предавателни протоколи от името на РИК 24 район – София
 3. Да номерират, съвместно с упълномощените лица от районните администрации, кочаните с бюлетини. Номерацията на кочаните е последователна от №1 до № „n“ за съответния административен район, като номера на кочана се записва в т.4 на Приложение №79- ЕП от изборните книжа.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 19.05.2019 в 13:03 часа

Свързани решения:

46/22.05.2019

Календар

Решения

 • № 110 / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали

 • № 109 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

 • № 108 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения