Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 46
София 24 ИР, 22.05.2019

ОТНОСНО: Изменение на Решение №26/12.05.2019г. на 24 РИК - София

В точка 3 от решение № 26 от 12.05.2019 г. и решение № 38 от 19.05.2019 г., 24 РИК – София е определила, че упълномощава членовете на РИК в 24 район София да номерират, съвместно с упълномощените лица от районните администрации, кочаните с бюлетини. Номерацията на кочаните е последователна от №1 до № „n“ за съответния административен район, като номера на кочана се записва в т.4 на Приложение №79- ЕП от изборните книжа.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т. 2 и т.18 от ИК

РЕШИ

Изменя точка 3 на Решение №26/12.05.2019г. на 24 РИК -София, както следва: Упълномощава членовете на РИК в 24 район – София, да номерират, съвместно с членовете на СИК, кочаните с бюлетини. Номерацията на кочаните е последователна от №1 до № „n“ за съответния СИК, като номера на кочана се записва в т.4 на Приложение №79- ЕП от изборните книжа.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.    

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 22.05.2019 в 12:53 часа

Свързани решения:

26/12.05.2019

38/19.05.2019

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения