Заседания

Заседание от дата 06.04.2019 от 14:00 часа.

Решения

№ 6 / 06.04.2019

ОТНОСНО : Процедура по маркиране на печатите на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София.

№ 5 / 06.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на експерти за подпомагане дейността на РИК 24

№ 4 / 06.04.2019

ОТНОСНО : Създаване на работни групи и разпределение на членовете на комисията по райони

№ 3 / 06.04.2019

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София.

№ 2 / 06.04.2019

ОТНОСНО : Номерация на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София, място и начин на обявяване.

№ 1 / 06.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на адрес на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София и приемно време

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения