Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 1
София 24 ИР, 06.04.2019

ОТНОСНО: Определяне на адрес на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София и приемно време

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл.72, ал.1, т.1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 

РЕШИ

 

Определя адрес на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, както следва: гр. София, бул. „Александър Стамболийски" № 62, ет.2, в сградата на административен район „Възраждане" - СО, заседателна зала.

Приемното време на комисията е всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

Адресът на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, да се оповести публично, чрез публикуване на интернет страницата на Централна Избирателна Комисия, Столична община и Областна администрация-София- град.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 06.04.2019 в 14:37 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения