Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 3
София 24 ИР, 06.04.2019

ОТНОСНО: Приемане на вътрешни правила за дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София.

На основание чл. 70, ал.4 и във връзка с чл.72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти  район - София

 

РЕШИ

1. Входящата и изходяща кореспонденция на комисията и всички документи, подавани до и/или изпращани от нея се вписват в Деловоден дневник на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София с пореден номер. Вписванията в деловодния дневник се извършват от членовете на комисията.

2. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на комисията се подписват от председателя и секретаря, и се подпечатват с печата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София.

3. При отсъствие на председателя и/или секретаря, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват съгласно чл. 70, ал. 8 от ИК 

4. Заседанията на комисията се провеждат в сградата, в която същата осъществява своята дейност.

5. Проектът за дневния ред на заседанията се публикува предварително на интернет страницата на комисията.

6. Заседанията на комисията се свикват от председателя или по искане на най-малко 1/3 (една трета) от членовете й.

7. Членовете на комисията се уведомяват за датата и часа на провеждане на заседанието и проекта за дневен ред чрез публикуване на интернет страницата на комисията, по телефон или електронна поща.

8. След приемане на дневния ред в него могат да бъдат включени за обсъждане и други въпроси по решение на комисията.

9. Председателят на комисията ръководи заседанието и дава думата за изказвания по съответната точка от дневния ред. Членовете на комисията се изказват, след като председателят им предостави думата. Думата се иска от място с вдигане на ръка. Председателят определя поредността на изказванията по реда на заявяването им.

10. Проектите за решения на комисията, следва да се изготвят писмено и да се предоставят на членовете й – за сведение, непосредствено преди заседание.

11. При разглеждане на проектите за решения, се обсъждат проектът за решение на вносителя, както и проектът на друг член на комисията, ако има изготвен такъв, а също и направено по време на обсъждането предложение, което незабавно след приключване на заседанието, следва да се изготви писмено от вносителя.

12. Комисията формира от своя състав работни групи. Броят и съставът на работните групи се определят с решение на комисията.

13. Членовете на комисията организират и осъществяват деловодната дейност, воденето и съхраняването на съответните регистри.

14. За подпомагане дейността на РИК за периода от назначаването й до 14 дни от произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България се назначават до двама специалисти и до петима технически сътрудници. Специалистът - експерт, подпомага комисията, като:

 1. осигурява техническото обезпечаване на дейността на комисията;
 2. осигурява техническото обслужване при спазване на въведените по-горе практики в комисията за оформление на решения и други актове на комисията, включително и на писма;
 3. организира и носи отговорност за своевременното получаване, завеждане и изпращане на кореспонденцията на комисията по електронен път и на хартиен носител;
 4. носи отговорност за електронната поща на комисията;
 5. отговаря за своевременното насочване към председателя, а след негова резолюция – към определения член на комисията на постъпилите документи и други книжа и материали; отговаря за публикуване на актове, документи и друга информация на интернет страницата на комисията след резолюция от председателя или секретаря на комисията;
 6. организира изготвянето на проект на дневен ред на заседанията на комисията
 7. осигурява изготвянето на протоколите от заседанията на комисията
 8. организира обявяването на решенията на комисията, чрез публикуване на интернет страницата на комисията
 9. организира поддръжката и актуализацията на информацията на страницата на комисията в интернет
 10. подготвя справки по възлагане от председателя или секретаря на комисията

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 06.04.2019 в 14:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 110 / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали

 • № 109 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

 • № 108 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения