Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на назначен технически сътрудник подпомагащ дейността на РИК в 24 ИР-София

На основание чл. 70, ал. 4  от ИК, във връзка с чл. 63 от ИК и Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 

РЕШИ

 

 1. Освобождава Величка Йорданова Грънчарова с ЕГН… като технически сътрудник подпомагащ дейността на РИК в 24 ИР София
 2. Прекратява граждански договор АСД-09-491/26.10.2021, считано от влизане в сила на настоящето решение /07.11.2021 г./

Препис от решението да се изпрати на Областна администрация-София град

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:43 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения