Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Искър"

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София са  постъпили писма с рег. инд. 72-НС/ПВР от 22.10.2021 г.  и с рег. инд. 194-НС/ПВР от 03.11.2021   от кмета на район „Искър“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на ПСИК в район „Искър“ за произвеждане на изборите за Народно събрание и президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14.11.2021 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на ПСИК в район „Искър“.

Към писмата са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.   

На основание чл. 70, ал. 4, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 РЕШИ

 

 1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия, състояща се от по 6 (шест) членове, съгласно поименни предложения на кмета на АР „Искър“, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК, както следва:

 

244614079

Председател

Преслав Атанасов Търпанов

244614079

Зам. председател

Галя Николова Борисова

244614079

Секретар

Георги Данаилов Паунов

244614079

Член

Стела Иванова Илиева

244614079

Член

Хюсеин Муртазов Ибрямов

244614079

Член

Соня Василева Петрова

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:41 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения