Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 96-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Искър“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 194-НС/ПВР/03.11.2021 год. от кмета на район „Искър" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Искър" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

РЕШИ:

  1.  Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Искър" - СО, както следва:

11

член

Пламена

Пенкова

Димитрова

19

председател

Даринка

Георгиева

Димитрова

34

член

Даниела

Велчева

Мицовска

36

член

Ивана

Бориславова

Негриева

41

член

Амелия

Костадинова

Пеева

60

член

Стела

Иванова

Илиева

 

 2.На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва.

11

член

Глория

Красимирова

Иванова

19

председател

Пламена

Пенкова

Димитрова

34

член

Даринка

Георгиева

Димитрова

36

член

Даниела

Велчева

Мицовска

41

член

Гергана

Кирилова

Вълчева

60

член

София

Благоева

Чукачева-Михова

3.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:40 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения