Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Слатина“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София са  постъпили писма с рег. инд. 68-НС/ПВР от 22.10.2021 г.  и с рег. инд. 182-НС/ПВР от 02.11.2021   от кмета на район „Слатина“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на ПСИК в район „Слатина“ за произвеждане на изборите за Народно събрание и президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14.11.2021 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на ПСИК в район „Слатина“.

Към писмата са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.   

На основание чл. 70, ал. 4, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

                                                        РЕШИ

 

 1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия, състояща се от по 6 (шест) членове, съгласно поименни предложения на кмета на район „Слатина“, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

244607086

Председател

ДРАГОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЛУНДЖОВА

244607086

Зам. председател

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ВЪЛОВА

244607086

Секретар

БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ВЕЛИНОВ

244607086

Член

ПЕТЪР ИВЕЛИНОВ ТАНЕВ

244607086

Член

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

244607086

Член

СТЕФАН ЦЕКОВ РАЙКОВ

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:39 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения