Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 94-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Подуяне“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София са  постъпили писма с рег. инд. 108-НС/ПВР от 14.10.2021 г.  и с рег. инд. 185-НС/ПВР от 02.11.2021  от кмета на район „Подуяне“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на ПСИК в район „Подуяне“ за произвеждане на изборите за Народно събрание и президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14.11.2021 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на ПСИК в район „Подуяне“.

Към писмата са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.   

На основание чл. 70, ал. 4, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

                                                        РЕШИ

 

 1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия, състояща се от по 6 (шест) членове, съгласно поименни предложения на кмета на АР „Подуяне“, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК, както следва:

 

244606084

Председател

Рени Пламенова Първанова

244606084

Зам. председател

Дамян Росенов Димитров

244606084

Секретар

Йордан Кимонов Георгиев

244606084

Член

Павел Петров Атанасов

244606084

Член

Павел Симеонов Димитров

244606084

Член

Виктор Василев Георгиев

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:38 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения