Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в АР „Оборище“- СО.

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е  постъпило писмо с рег. инд. 44-НС/ПВР от 07.10.2021 г. от кмета на АР „Оборище“ - СО за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на ПСИК в АР „Оборище“- СО за произвеждане на изборите за Народно събрание и президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14.11.2021 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на ПСИК в АР „Оборище“ - СО.

С рег. инд. 190-НС/ПВР от 02.11.2021 г. е постъпило предложение от кмета на административния район за поименен състав на ПСИК АР „Оборище“ – СО.

Към писмата са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.   

На основание чл. 70, ал. 4, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

 

 1. Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия, състояща се от по 6 (шест) членове, съгласно поименни предложения на кмета на АР „Оборище“ - СО, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК, както следва:

1

244604062

Председател

РОБЕРТО НУРАЙ САДЪК

2

244604062

Зам. председател

РАЙНА НИКОЛАЕВА ЧАКАЛОВА

3

244604062

Секретар

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

4

244604062

Член

ЯНИЦА КИРИЛОВА БЕРЕМОВА

5

244604062

Член

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ПАНДЕЛИЕВ

6

244604062

Член

ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:37 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения