Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на номерацията на образуваните подвижни СИК на територията на 24 ИР – София

Със Заповед № СОА21-РД09-1460/01.11.2021 на Кмета на Столична община на територията на 24 ИР – София са образувани и утвърдени 5 (пет) броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия. Със заповедта са утвърдени и адресите на образуваните избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Предвид изложеното  и на основание чл. 70, ал. 4, чл.72, ал.1, т.6, чл. 90, ал. 1 от ИК,  и въз основа на собствени решения №№ 11-НС/ПВР от 30.09.2021 г. и  90-НС/ПВР от 01.11.2021 г. Районната избирателна комисия в 24  ИР – София

РЕШИ

 

Формира и утвърждава единните номера на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия както следва:

 

244601046 – АР „СРЕДЕЦ“, с адрес: ул. „Леге“ № 6, ет. 1, стая 109, където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

01  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

046 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244604062 – АР „ОБОРИЩЕ“, с адрес: 112 ОУ, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков” № 60, ет. 1, стая 104

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

04  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

062 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244606084  – АР „ПОДУЯНЕ“, с адрес: ул. „Плакалница“ № 51, ет. 3, зала 322

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

06  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

084 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244607086 – АР „СЛАТИНА“, с адрес: бул. "Шипченски проход" № 67, партер, стая 110, където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

07  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

086 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244614079  – АР „ИСКЪР“, с адрес: бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, стая № 302.

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

14  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

079 е номерът на подвижната секция в административния район

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:32 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения