Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
София, 22.10.2021

ОТНОСНО: Във връзка с одобряване на предпечатния образец на бюлетината и нейния тираж за изборите за Народно събрание насрочени на 14 ноември 2021 г. за Двадесет и четвърти изборен район – София

На основание чл.70, ал.4, чл.72, ал. 1, т. 18, чл.209, ал.3 от ИК и във връзка с Решение 617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район, се предложи от вносителя на проекта за решение да се, както следва:

1.Упълномощи председателя на РИК в 24 ИР София да извърши потвърждаването за одобряване на предпечатния образец по електронен път, след приключване на съдебното производство във връзка с жалба с вх. №35979 от 22.10.2021 г. в АССГ.

2.Одобряването да се удостовери чрез електронния подпис на РИК  24 София.

3.Одобри определения от ЦИК тираж от 346 000 броя бюлетини за отпечатване в Двадесет и четвърти изборен район – София.

При проведеното гласуване на предложението за решение Районната избирателна комисия в двадесет и четвърти изборен район - София не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

РЕШИ  

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.                                     

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 22.10.2021 в 18:56 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения