Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
София, 22.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

На основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 32 т.5 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК и с оглед на необходимостта от осъществяваване на процесуално представителство прес Адменестративен съд София-град по постъпили жалби срещу решения на РИК 24, Районна избирателна комисия в 24 ИР- София

 

РЕШИ

Определя следните членове на комисията за процесуални представители на Районна избирателна комисия в 24 ИР – София пред Административен съд София-град, заедно и поотделно, както следва:

 1. Стоил Петромил Сотиров с ЕГН: …
 2. Борислав Георгиев Ганчев с ЕГН: …
 3. Рени Стефанова Стоева-Карева с ЕГН: …
 4. Калин Апостолов Ангелов с ЕГН: …

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 22.10.2021 в 18:54 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения