Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 219-НС/ПВР
София, 17.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал постъпил от ЦИК с вх. № 375 -НС/ПВР /14.11.21 от Бойко Йорданов Атанасов

В Районна избирателна комисия в 24 ИР София е постъпил сигнал с вх. № 375-НС/ПВР/14.11.2021 г. изпратен по имейл от Централната избирателна комисия с вх. № С-208/14.11.2021 г.  

         Сигналът е изпратен до Централната избирателна комисия от Бойко Йорданов Атанасов, който изисква да му бъде отговорено, на какво основание е включен в бюлетината за народни представители. Освен това Бойко Йорданов Атанасов иска да получи от Централната избирателна комисия отговор на въпроса по какъв начин ще бъдат отчетени гласовете които е получил в изборите за народни представители, тъй като той е фигурирал в бюлетината и в софтуера за машинно гласуване под № 38 Бойко Йорданов Атанасов – независим кандидат.

         На изпратения сигнал има сложена резолюция „по компетентност РИК - 24“ и е изпратен на Районна избирателна комисия в 24 ИР София на 14.11.2021 г. в 21:49 часа.

С решение № 10-НС от  25.09.2021год. Районна избирателна комисия в 24 ИР София е регистрирала инициативен комитет за  издигане на Бойко Йорданов Атанасов за независим кандидат за народен представител в изборите за Народно събрание на 14.11.2021 г.

С решение № 40-НС от  12.10.2021год. Районна избирателна комисия в 24 ИР София е регистрирала в условията на незавършена проверка Бойко Йорданов Атанасов, като независим кандидат, издигнат от  инициативен комитет, за участие в изборите за Народно събрание на 14.11.2021г.

С решение № 48-НС от  13.10.2021 год. Районна избирателна комисия в 24 ИР София е заличила Бойко Йорданов Атанасов, като независим кандидат, издигнат от  инициативен комитет, за участие в изборите за Народно събрание на 14.11.2021г. въз основа на протокол  от 12.10.2021 г. за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г. на ТЗ „ГРАО“, София – град, МРРБ.

Решение № 48-НС от  13.10.2021 год. Районна избирателна комисия в 24 ИР София е обжалвано пред Централната избирателна комисия от Камен Добринов Добрев – представляващ инициативен комитет за издигане на Бойко Йорданов Атанасов за кандидат за народен представител.

С решение № 757-НС от 17 октомври 2021 г. Централната избирателна комисия е отхвърлила жалбата на Камен Добринов Добрев – представляващ инициативен комитет за издигане на Бойко Йорданов Атанасов за кандидат за народен представител, срещу решение № 48-НС от 13.10.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, като неоснователна.

Решение № 757-НС от 17 октомври 2021 г. Централната избирателна комисия е обжалвано от Камен Добринов Добрев – представляващ инициативен комитет за издигане на Бойко Йорданов Атанасов за кандидат за народен представител пред Административен съд гр. София, като е образувано адм. д. № 10279/2021 год. VІ касационен състав.

С решение № 6416 постановено по адм. д. № 10279/2021 год. по описа на  VІ касационен състав Административен съд гр. София е отхвърлена жалбата на Камен Добринов Добрев, представляващ инициативен комитет за издигане на Бойко Йорданов Атанасов за кандидат за народен представител, против Решение № 48-НС/13.10.2021г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, потвърдено с Решение № 757-НС/17.10.2021г. на Централната избирателна комисия, с което е заличена регистрацията на независимия кандидат Бойко Йорданов Атанасов за участие в изборите за Народно събрание на 14.11.2021г. и е анулирано издаденото удостоверение.

С писмо с изх. № ПВРНС-15-22/3/20.10.2021 Централната избирателна комисия е уведомила Районна избирателна комисия в 24 ИР София, че следва до 10:00 часа на 21.10.2021 год., РИК 24 да одобри предпечатните образци на бюлетините за президент и вицепрезидент и за народни представители.  Централната избирателна комисия е дала възможност на РИК 24 да не одобри предпечатния образец на бюлетина в случай на основание за това, като уведоми Централната избирателна комисия.

С писмо с рег. индекс № 138-НС/ПВР-21.10.2021, Районна избирателна комисия в 24 ИР София е уведомила Централната избирателна комисия, че не е одобрен предпечатния образец на бюлетината за народни представители, тъй като решението за заличаване на Бойко Йорданов Атанасов като независим кандидат за народен представител е обжалвано и не е влязло в сила.

С писмо с изх. № НС-15-795/25.10.21 г. Централната избирателна комисия е указала изрично на Районна избирателна комисия в 24 ИР София, че най – късно до 12:00 часа на 26.10.2021 г. следва да бъде одобрен предпечатния образец на бюлетината за народни представители, като в случай че съдебното производство по жалбата на независимия кандидат за народен представител Бойко Йорданов Атанасов не е приключило, бюлетината следва да съдържа и позиция за същия кандидат.

С писмо с рег. инд. № 285-НС/ПВР- 11.11.2021 г. Районна избирателна комисия в 24 ИР София е уведомила Централната избирателна комисия, че с  решение № 137-НС от 10.11.2021 е заличена регистрацията на инициативен комитет, регистриран с Решение № 10-НС от 25.09.2021г. на Районна избирателна комисия в 24 ИР София, за издигане на Бойко Йорданов Атанасов като кандидат за народен представител в изборите за Народно събрание на 14.11.2021г., както и е изпратен препис от решение № 6416 постановено по адм. д. № 10279/2021 год. по описа на  VІ касационен състав Административен съд гр. София.

При приемането на изборните протоколи на СИК в 24 ИР от Районна избирателна комисия в 24 ИР София бе констатирано, разминаване между финалните разпечатки от машинното гласуване и предоставените числови данни след разчитане на флаш паметите, както и разминаване между съдържанието на Протоколите за отчитане на изборните резултати – Приложение № 108-НС/Х от изборните книжа и приемо- предавателните разписки издавани от Информационно обслужване изразяващо се в липса на подадените гласове за независимия кандидат Бойко Йорданов Атанасов (№ 38) видно от финалните разпечатки от машинното гласуване и Протоколите за отчитане на изборните резултати – Приложение № 108-НС/Х от изборните книжа, както и съответното увеличаване на броя на действителните гласове „Не подкрепям никого“ в числовите данни от гласуването в секциите.

След разговор с отговорника на изчислителния пункт за описаното по – горе разминаване бе  изяснено, че същия има следното указание получени с писмо изх. № НС-00-820/10.11.2021 от Централната избирателна комисия: При въвеждане на резултатите от гласуването, подадените за Бойко Атанасов гласове, да бъдат отнасяни, към избора „не подкрепям никого“ за секциите с машинно гласуване или с хартиени бюлетини.  

На основание чл. 70, ал. 4 и чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

Районна избирателна комисия в 24 ИР София не е компетентна да отговори на всички поставени въпроси, като с настоящето предоставяме на Централната избирателна комисия, цялата фактическа обстановка относно регистрацията и заличаването на Бойко Йорданов Атанасов като независим кандидат за народен представител, с цел да попълни неяснотите и да послужи за цялостен отговор на постъпилите въпроси.

 

         Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

     

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Зам. председател: Георги Христов Кюркчиев

* Публикувано на 17.11.2021 в 17:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения