Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 214-НС/ПВР
София, 14.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

На основание чл. 70, ал. 4 ИК,чл. 72 т.20 ИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ

 1. С вх. № 359-НС/ПВР/14.11.2021 г. е постъпила жалба от Евгения Бисерова Алексиева, съгласно която представител на Сиела норма АД на 13.11.2021 г., по време на предвавнане на СУЕМГ на СИК 244605002 е представена разписка за текущо състояние с дата 11.11.2021 г.

При извършена проверка от Борилав Ганчев, член на РИК 24, се установи, че при предаването на СУЕМГ от страна на служителя на Сиела норма АД, на 13.11.2021 г.,същият не е издал разписка за текущо състояние на СУЕМГ. В началото на изборния ден членовете на СИК са направили необходимия тест на устройството, от който е видно, че всички данни са занулени.

Водим от горното да се изпрати информация до Сиела норма АД, че служителят им ангажиран с предаването на СУЕМГ на СИК 244605002 на 13.11.2021 г.,  не е извърпил задълженията си и на същия да му се наложи съответната санкция.

 1. С вх. № 361-НС/ПВР/14.11.2021 г. е постъпил сигнал от Тодор Светославов Попсавов за нарушение на Методическите указания, издадени от ЦИК, съгласно който в секция № 244607004, която е определена за гласуване с 2 бр. СУЕМГ, има разположени 4 бр. кутии за контролни разписки като членовете на СИК дават устни указания на гласоподавателите да поставят разписките за всеки вид избор в отделните кутии.

В тази връзка бе проведен телефонен разговор с председетеля на горепосочената СИК, който потвърди изнесеното в сигнала, на същия бяха дадени указания.

 1. С вх. № 363-НС/ПВР/14.11.2021 г., е постъпил сигнал от Вера Копоева- Ейнарссон, относно нарушение на методическите указания, че членовете на посочената секция са разделили списъците от А до Л и от М до Я, приема че това води да забава на изборния процес.

Предвид гореизложеното и липсата на възможност за обратна връзка с жалбоподателя, води до невъзможност за констатиране на нарушение от конкретен СИК.

 

 1. С вх. № 366-НС/ПВР/14.11.2021 г., и вх. № 365-НС/ПВР/14.11.2021 е постъпил сигнал от Магдалена Чалъкова и Иван Петров, относно нарушение на методическите указания, от страна на СИК 244614069, че бюлетината използвана за образец, която е поставане върху информационното табло пред секцията, е задраскан заличен кандидат.

В тази връзка бе проведен телефонен разговор с председетеля на горепосочената СИК, като на съшия бяха дадени указания за бюлетината използвана за образец да бъде подменена.

 1. С вх. № 364-НС/ПВР/14.11.2021 г., е постъпил сигнал от Мария Стефанова, относно поставени агитационни материали, в ж.к. Дружба, пред входа на 150-ОУ, на разстояние по-малко от 50 м. от входа на сградата, с което е нарушен чл. 184 от ИК.

В тази връзка бе проведен телефонен разговор с председетел на СИК от 150-ОУ, като последният беше информиран за компетенциите му за премахване на агитационни материали, поставени в близост до СИК.

 

 1. С вх. № 368-НС/ПВР/14.11.2021 г., е постъпил сигнал от Светлана Манджакова-Цокева, относно организация на противоепидемичните мерките в 6 СОУ.

В тази връзка бе проведен телефонен разговор с председетели на СИК от 6 СОУ, като на същите бяха дадени задължителни указания за спазване на мерките.

 

 1. С вх. № 367-НС/ПВР/14.11.2021 г., е постъпил сигнал от Виктор Белалов, относно поставени липса на необходима копирна техника в всичките СИК, разположени в Музикалната академия.

След извършена проверка се констатира, че необходима копирна техника е налична за горепосочените комисии.

 1. С вх. № 362-НС/ПВР/14.11.2021 г., е постъпил сигнал, относно нарушения на методическите указания в частта за задълженията на СИК при машинно гласуване. Съдържа се искане за даване на задължителни указания на СИК 244601041.

В тази връзка бе проведен телефонен разговор с председетеля на посочения СИК, като на последния бяха дадени указания за спазване на методическите уакзания и ИК.

 1. С вх. № 370-НС/ПВР/14.11.2021 г., е постъпил сигнал от Екатерина Бобева посочващ, че в СИК 48 в 109 СОУ е допусната грешка при попълване на избирателния списък.

В тази връзка бе проведен телефонен разговор с председетеля на посочения СИК, като не бяха констатирани нарушения на изборните правила.

 1. С вх. № 369-НС/ПВР/14.11.2021 г., е постъпил сигнал посочващ, че в СИК 244604044 карат избирателите да пускат разписките от машинното гласуване в две отделни кутии. Съдържа се искане за даване на задължителни указания на СИК 244604044.

В тази връзка бе проведен телефонен разговор с председетеля на посочения СИК, като на последния бяха дадени указания за спазване на методическите уакзания и ИК.

 1. С вх. № 371-НС/ПВР/14.11.2021 г., е постъпила докладна записка от СДВР. Посочва се, че председателя на СИК 244601041 е разположил повече от една карта за гласуване до машината. С последната се отказва образуване на досъдебно производство поради липсата на извършено престъпление.

В тази връзка бе проведен телефонен разговор с председетеля на посочения СИК, като на последния бяха дадени указания за спазване на методическите уакзания и ИК.

 1. С вх. № 369-НС/ПВР/14.11.2021 г., и вх. № 372-НС/ПВР/14.11.2021 г. е постъпило писмо от СДВР. Посочва се, че гласоподавател е снимал с мобилния си телефон. Преписката е докладвана на СРП с мнение за отказ за образуване на досъдебно производство, поради липса на данни за извършено престъпление.

РИК приема, че поради липса на конкретика в посочената жалба не може да се направи обоснован извод за наличние на нарушение на ИК.

         Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 14.11.2021 в 19:18 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения