Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 212-НС
София, 14.11.2021

ОТНОСНО: Доклад по жалби и сигнали

 1. С вх. № 349-НС/ПВР/14.11.2021 г. в Районна избирателна комисия в 24 ИР София е постъпила жалба от КП „Демократична България - Обединение“, представлявана от адв. Боряна Мусева, с оглед твърдени нарушения на раздел III, т. 8 от МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. Съгласно постъпилия сигнал член на Секционна избирателна комисия № 244601041 в Район „Средец“, нахояща се в 12 ОУ, стои в непосредствена близот до СУЕМГ, указва на гласоподавателите за кого да гласуват и прави изводи за гласуването.

В тази връзка е проведен разговор с председателя на Секционна избирателна комисия № 244601041 и са дадени указания.

 1. С вх. № 350-НС/ПВР/14.11.2021 г. в Районна избирателна комисия в 24 ИР София е постъпил сигнал от КП „Демократична България - Обединение“, представлявана от адв. Боряна Мусева, с оглед твърдени нарушения на раздел III, т. 8 от МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. Съгласно постъпилия сигнал член на Секционна избирателна комисия № 244601041 в Район „Средец“, нахояща се в 12 ОУ, стои в непосредствена близот до СУЕМГ, указва на гласоподавателите за кого да гласуват и и прави изводи за гласуването.

В тази връзка е проведен разговор с председателя на Секционна избирателна комисия № 244601041 и са дадени указания.

 1. С вх. № 355-НС/ПВР/14.11.2021г. е постъпил сигнал от Веселина Белева, представител на Столична община, Район „Искър“ относно постъпила информация от служители на 8-мо РПУ за агитационни материали, поставени не на предвидените в закона места.

В тази връзка е проведен телефонен разговор със служител на 8-мо РПУ, според който няма заведен сигнал за извършени нарушения.

 1. С вх. 356, 357, 358-НС/ПВР/14.11.2021г. са постъпили жалби за изборни нарушения от адв. Николай Емилов Христов и Александър Нелчев Иванов, представители на КП „Демократична България - Обединение“, а именно за маркиране на преференции и независим кандидат върху образеца на бюлетината, което навежда за насочване към гласуване, както и за допускане на хора зад машината за гласуване заедно с гласуващите.

В тази връзка бяха проведени телефонни разговори с членовете на СИК и бяха дадени указания за преустановяване на съответните действия.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 14.11.2021 в 13:55 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения