Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 154-НС/ПВР
София, 11.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Искър“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 278-НС/ПВР/11.11.2021 год. от кмета на район „Искър" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Искър" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

РЕШИ:

 1.  Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Искър" - СО, както следва:

 

244614001

Член

ГАЛИНА КОСТАДИНОВА АСЕНОВА

244614001

Член

СОФИЯ ДОБРОМИРОВА МАРИНОВА

244614002

Член

КАМЕН ХРИСТОВ ДАНЧЕВ

244614002

Член

АЛЕКС ЮРИЙЕВ ВАСИЛЕВ

244614003

Член

ТАНЯ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

244614004

Член

АЛЕКС БОЖИДАРОВ ДОЙНОВ

244614005

Председател

ЛЮБОМИР ЯНКОВ КРЪСТАНОВ

244614006

Член

НАТАЛИ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

244614006

Член

ДАНИЕЛА ДОБРИНОВА БЕЛЧЕВА

244614007

Член

МАРИАНА ТЕОФИЛОВА МАРИНОВА

244614008

Член

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

244614008

Секретар

РАЙНА БОРИСОВА ПЕТКОВА

244614009

Член

ДИМИТРИНА МИРЧЕВА ПЕТРУНОВА

244614010

Зам. председател

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРУНОВ

244614011

Член

СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ГОШЕВА

244614012

Секретар

МАРГАРИТА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА

244614013

зам. председател

ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

244614014

Член

РОСЕН ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ

244614015

Председател

КРИСТИЯН РОСЕНОВ ПЕТРОВ

244614015

Член

МАРГАРИТА ИВАНОВА ВЪЛКОВА

244614016

Член

ЦВЕТАН РОСЕНОВ ИЛИЕВ

244614016

Член

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ

244614017

Член

ЛИЛИ ПАВЛОВА ЕНЧЕВА

244614017

Секретар

РУМЕН ИЛИЕВ МЕНЧЕВ

244614018

Член

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ

244614018

Член

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

244614019

Член

ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА СТАНЕВА-РОГОВА

244614022

Член

ТЕМЕНУГА ДЕНЧЕВА СТАНИШЕВА

244614023

Зам. председател

ИВО ЛЮБОМИРОВ ДИМОВ

244614023

Член

КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

244614024

Член

ГЕОРГИ БОРИСОВ КАПЛАНОВ

244614025

Председател

ПАВЕЛ ИВАНОВ ТАЧКИН

244614026

Секретар

ТЕОДОР СТОЯНОВ МИХОВ

244614027

Член

СИМОНА ЙОСИФОВА НЕСТОРОВА

244614028

Член

ЛЪЧЕЗАРА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА-НАСРУЛА

244614029

Член

ШЕЙНАЗ ДУРМУШАЛИ ДУРМУШАЛИ

244614030

Зам. председател

ХРИСТИНА БОРИСЛАВОВА НАНКОВА

244614032

Член

СЕХЕР ДУРАН ЕМИН

244614033

Член

НИКОЛАЙ САШОВ СТОЯНОВ

244614033

Член

ДАФИНКА ВЕЛИКОВА КОРИЧКОВА

244614034

Зам. председател

ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

244614035

Председател

БОРИСЛАВА ГЕНКОВА МИНКОВА

244614036

Член

СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ ПИЦКОВ                                              

244614037

Член

НЕВЕНКА НИКОЛОВА АЙВАЗОВА

244614038

Член

ВИОЛЕТА СПАСОВА ДИМИТРОВА

244614039

Член

СТЕЛА БОРИСЛАВОВА ЯНАКИЕВА-БРАТАНОВА

244614040

Член

ДЕЯН ГЕНАДИЕВ ГАНЧЕВ

244614041

Председател

АДРИАНА ВИКТОРОВА СТОЯНОВА

244614041

Член

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ

244614042

Секретар

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

244614043

Секретар

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ГАВРИЛОВ

244614043

Зам. председател

МИЛАДА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА

244614044

Член

ЦВЕТЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА НИКОЛОВА

244614044

Председател

ЗОЯ ЛАЗАРОВА КОНСУЛОВА

244614045

Член

ПРЕСЛАВ РАЛЧЕВ РАЛЧЕВ

244614046

Член

ИВАН ИВАЙЛОВ МАЛИНОВ

244614046

Член

ВЕЛИМИРА АСЕНОВА СТОЯНОВА

244614047

Председател

МАРТИН ЕНЮВ АНГЕЛОВ

244614048

Член

ЛАЗАРИНА МАРИНОВА КОСТАДИНОВА

244614049

Член

БОЙКА ИВАНЧОВА ГЕОРГИЕВА

244614050

Член

ТЕОДОР ВЛАДИМИРОВ МАНОЛОВ

244614051

Член

ВЛАДИМИРА КОСТАДИНОВА МАЛИНОВА

244614052

зам. предс.

ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕСТОРОВ

244614053

Председател

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

244614054

Член

ХРИСТИНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА

244614054

Член

СТИЛИЯНА ВЛАДИМИРОВА МИХОВА

244614055

Член

ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ

244614056

Член

ДИЛЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА

244614057

Член

ДЕНИСЛАВ ДАНИЕЛОВ ГЪРКОВ

244614058

Секретар

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ДОНКОВ

244614059

Председател

ЕМИЛ ЦЕНОВ НИКОЛОВ

244614059

Зам. председател

ЛЮБЕН АСЕНОВ СПАСОВ

244614060

Член

СТЕЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА                                      

244614061

Зам. председател

КРАСИМИР ИВАНОВ КИРИЛОВ

244614062

Член

МИЛКА СТОЯНЧЕВА СТОЯНОВА

244614062

Зам. председател

ВАЛЯ КИРИЛОВА СВИЛЕНОВА-ГЕТОВА

244614063

Секретар

КАТЕРИНА КРАСИМИРОВА КИРИЛОВА

244614064

Член

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОЦОВ

244614065

Член

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

244614066

Член

СЪЛЗА ВАЛЕРИЕВА СПАСОВА

244614066

Секретар

ПЪРВОЛЕТКА ИВАНОВА ПОПОВА

244614067

зам. предс.

МИЛЕН ПЕТКОВ СТОЯНОВ

244614068

Член

КРИСТИЯН БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

244614069

Член

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЬОШКОВА

244614070

Член

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ БАЛАБАНОВ

244614071

Член

МАРТИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ

244614071

Член

СОФИЯ КАМЕЛ ЛУБАНИ-КАРАНАЧЕВА

244614072

Секретар

БРАНИМИР ЦВЕТЕЛИНОВ ЦВЕТКОВ

244614074

Председател

МАЯ БОРИСОВА ТОНЧЕВА

244614075

Зам. председател

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ

244614076

Член

ЕВЕЛИНА АНТОНОВА ЗАШЕВА

244614076

секретар

МИХАИЛ ЯНКОВ ГЪРКОВ

244614077

Секретар

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

 

 1. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва:

 

244614001

Член

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ НИКОЛОВ

244614001

Член

СИЛВИЯ ПАВЛОВА ДЕСПОТОВА

244614002

Член

ЕМИЛИЯ БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА

244614002

Член

ТАНЯ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

244614003

Член

ГЕОРГИ ПАВЛОВ ЙОРДАНОВ

244614004

Член

НАТАЛИ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

244614005

Председател

КРИСТИЯН РОСЕНОВ ПЕТРОВ

244614006

Член

МАРТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЛАЛЕВА

244614006

Член

МИХАЙЛЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

244614007

Член

АНЕТА ИВАНОВА БОРИСОВА

244614008

Член

КАМЕН ХРИСТОВ ДАНЧЕВ

244614008

Секретар

КРИСТОФЪР ЧАВДАРОВ НИКОЛОВ

244614009

Член

МАРИАНА ТЕОФИЛОВА МАРИНОВА

244614010

Зам. председател

МОМЧИЛ ПЕТРОВ МАНОЛОВ

244614011

Член

ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА СТАНЕВА-РОГОВА

244614012

Секретар

ЯНА МОМЧИЛОВА АТАНАСОВА

244614013

Зам. председател

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА АВРАМОВА

244614014

Член

РОСИЦА ЕВТИМОВА КАПЛАНОВА

244614015

Председател

ТЕМЕНУГА ДЕНЧЕВА СТАНИШЕВА

244614015

Член

РУМЕН ИЛИЕВ МЕНЧЕВ

244614016

Член

НИКОЛ ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСОВА

244614016

Член

ЕЛИЯНА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА

244614017

Член

АЛЕКС ПЕТРОВА РАШКОВА

244614017

Секретар

МАРИЯ БОЙЧЕВА ШОТЛЕКОВА-ПЪДАРЕВА

244614018

Член

МИХАИЛ ЯНКОВ ГЪРКОВ

244614018

Член

ПЛАМЕН ЛАТЕВ КУЗЕВ

244614019

Член

НАТАЛИЯ ПЕТКОВА ЛИШОВА

244614022

Член

СИМОНА ЙОСИФОВА НЕСТОРОВА

244614023

Зам. председател

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ

244614023

Член

ЛЪЧЕЗАРА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА-НАСРУЛА

244614024

Член

МИЛКА СТОЯНЧЕВА СТОЯНОВА

244614025

Председател

СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ ПИЦКОВ

244614026

Секретар

ЛАТИНКА РАДОСЛАВОВА СТАНЧЕВА

244614027

Член

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ КАПЛАНОВ

244614028

Член

МАРГАРИТА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА

244614029

Член

ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

244614030

Зам. председател

АДРИАНА ВИКТОРОВА СТОЯНОВА

244614032

Член

ЛЮБОМИР ЯНКОВА КРЪСТАНОВ

244614033

Член

ШЕЙНАЗ ДУРМУШАЛИ ДУРМУШАЛИ

244614033

Член

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛЕВ

244614034

Зам. председател

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЙОЛОВСКИ

244614035

Председател

ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕСТОРОВ

244614036

Член

НЕВЕНКА НИКОЛОВА АЙВАЗОВА

244614037

Член

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

244614038

Член

БОЯН ЦВЕТАНОВ СТОЙЧЕВ

244614039

Член

АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ ФИЛИПОВ

244614040

Член

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

244614041

Председател

ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТАНОЕВ

244614041

Член

ГОРЯНКА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА

244614042

Секретар

ЕВЕЛИНА АНТОНОВА ЗАШЕВА

244614043

Секретар

СОФИЯ БЛАГОЕВА ЧОКАЧЕВА-МИХОВА

244614043

Зам. председател

КРИСТИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

244614044

Член

ВЕСТИЯНА ТОДОРОВА МИХОВА

244614044

Председател

МИЛАДА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА

244614045

Член

МАРТИН ТОДОРОВ ПОПОВ

244614046

Член

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ГАВРИЛОВ

244614046

Член

ДОБРИНКА ЗАПРЯНОВА КЮМЮРДЖИЕВА

244614047

Председател

ДЕЯН ГЕНАДИЕВ ГАНЧЕВ

244614048

Член

ЦВЕТАН РОСЕНОВ ИЛИЕВ

244614049

Член

РОСЕН ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ

244614050

Член

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРУНОВ

244614051

Член

ДИМИТРИНА МИРЧЕВА ПЕТРУНОВА

244614052

зам. предс.

БОЙКА ИВАНЧОВА ГЕОРГИЕВА

244614053

Председател

СЕХЕР ДУРАН ЕМИН

244614054

Член

ИВАН ИЛИЕВ СЕРАФИМОВ

244614054

Член

АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ГОРБАНОВА-ДИНОВА

244614055

Член

ДИЛЯНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

244614056

Член

МИЛА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

244614057

Член

СОНЯ НИКОЛОВА КИТОВА- ШЕБО

244614058

Секретар

МАРИЯ ВАСИЛКОВА ГЪРБАВИЛОВА

244614059

Председател

НИНА СИМЕОНОВА СТЕФАНОВА-ХРИСТОВА

244614059

Зам. председател

ЦВЕТАН ВЕСЕЛИНОВ СИМЕОНОВ

244614060

Член

РУМЯНА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

244614061

Зам. председател

ДИЛЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА

244614062

Член

САШО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ

244614062

Зам. председател

АЛЕКСИЯ ДИМИТРОВА ВАСОВА

244614063

Секретар

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАНКОВ

244614064

Член

ИРЕНА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА

244614065

Член

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА

244614066

Член

СВЕТОСЛАВ ЩЕРЕВ НИКОЛОВ

244614066

Секретар

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

244614067

зам. предс.

ИВАН ПЕТРОВ ДОЙЧЕВ

244614068

Член

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

244614069

Член

МАРТИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ

244614070

Член

ЕМАНУИЛ ТРИФОНОВ ВАСИЛЕВ

244614071

Член

КРАСИМИРА САФКОВА ЙОРДАНОВА

244614071

Член

СИМОНА КИРИЛОВА ШОПОВА

244614072

Секретар

ЕМИЛИЯ ПАВЛОВА ЛИПОВА

244614074

Председател

МАРТИН ЕНЬОВ АНГЕЛОВ

244614075

Зам. председател

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

244614076

Член

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ

244614076

секретар

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ШОПОВ

244614077

Секретар

МАРИЯ ИВАНОВА АСЕНОВА

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Зам. председател: Георги Христов Кюркчиев

* Публикувано на 11.11.2021 в 17:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения