Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС/ПВР
София, 11.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 281-НС/ПВР/11.11.2021 год. от кмета на район „Слатина" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Слатина" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

РЕШИ:

 1.  Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Слатина" - СО, както следва:

244607001

Член

ЯНА СЪБЕВА ФУРЛАНСКА

244607015

Председател

ТАНЯ КИРИЛОВА ПАВЛОВА-КАЛИНСКА

244607029

Член

ТИХОМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

244607041

Член

ПЕТЯ СТАМЕНОВА РАДЕВА

244607042

Член

БОРИСЛАВ ПАВЛОВ РАДЕВ

244607001

Секретар

КАЛОЯН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

244607002

Зам. председател

ДЕНИС РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ

244607003

Председател

КОСТАНТИН ДАФИНОВ МАЛАМОВ

244607004

Член

СНЕЖАНКА САШОВА ШОПОВА

244607004

Секретар

ЮЛИЯН ОГНЯНОВ ТАКОВ

244607005

Председател

СИМЕОН ДИМИТРОВ ДОЧЕВ

244607009

Член

ПЕТЯ ПАВЛИНОВА МИЛОВА

244607009

Секретар

БОРИСЛАВ КЛИМЕНТОВ ПЕШЕВ

244607010

Член

ЖЕЛЯЗКО АНТОНОВ ПАНАЙОТОВ

244607010

Зам. председател

ДИАНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА

244607011

Член

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

244607014

Член

ЛЮБА АЛЕКСАНДРОВА ЦВЕТАНОВА

244607015

Член

АННА ИВАНОВА ВАНДЕВА

244607015

Зам. председател

БОЖИДАРА ИВАНОВА СПАСОВА

244607016

Член

АНТОНИЙ КИРИЛОВ БОЦЕВ

244607018

Член

ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА ДЖОНОВА

244607025

Член

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ГЕРЧЕВ

244607026

Член

КРИСТИЯН БОГОМИЛОВ ПЕТРОВ

244607028

Член

АКСИНИЯ ИГНАТОВА АСЕНОВА

244607029

Член

ЛЮБКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

244607029

Председател

МИЛЕНА КОНСТАНТИНОВА КУНЧЕВА

244607030

Член

ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

244607030

Член

АЛБЕНА МИХАЙЛОВА ЯНКОВА

244607031

Секретар

МИТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

244607034

Член

ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

244607034

Председател

ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ

244607035

Член

СВЕТОСЛАВ ДОБРОМИРОВ ДОБРЕВ

244607036

Председател

ТРИФОН ЕМИЛОВ СИМЕОНОВ

244607037

Зам. председател

ХРИСТО МИЛАДИНОВ ИВАНОВ

244607037

Секретар

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ПЕНЕВ

244607040

Председател

ЦВЕТАН НИКОЛОВ ДАМЯНОВ

244607040

Член

ВАСИЛ БОНЧЕВ НИКОВ

244607041

Член

ЕВГЕНИЯ МИЛЧЕВА КОНСУЛОВА

244607042

Председател

СНЕЖКА КРЪСТЕВА РЯХОВА

244607043

Член

ГЕОРГИ ПЕТРОВ РЯХОВ

244607044

Член

ПЕТКО ЮЛИАНОВ БАЧИЙСКИ

244607044

Председател

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА КАЦАРОВА

244607045

Член

ДЖЕСИКА ЗДРАВКОВА ДАМЯНОВА

244607046

Член

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЗАГОРОВ

244607048

Член

ЖАНО ДИМИТРОВ ТОМОВ

244607048

Зам. председател

ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕКОВ

244607049

Член

НИКОЛ МАНОЛОВА ТОПОЗЛИЙСКА

244607051

Секретар

МАРИНЕЛА НЕЧЕВА ВЕЛИЧКОВА

244607054

Член

ВАСИЛ ВЕНКОВ МИНЕВ

244607054

Секретар

НИНА ГЕОРГИЕВА РАЙНОВА

244607057

Председател

ДИМИТЪР ВЕЛКОВ КРЪСТЕВ

244607058

Член

ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ГРЪНЧАРОВ

244607059

Секретар

ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОЕВ

244607060

Член

ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА ЦОНЕВА

244607061

Зам. председател

РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ

244607062

Член

СИМОНА ДАНИЕЛОВА НИКОЛОВА

244607064

Зам. председател

МАРТИН ГАЛИНОВ ЦВЕТКОВ

244607066

Секретар

ЮЛИЯ ИВАНОВА ПЕНОВСКА

244607067

Член

БОЖИДАРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

244607070

Секретар

ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ВЪРБАНОВ

244607072

Член

РАЙЪН МАРТИНОВ НИКОЛОВ

244607074

Член

ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА

244607075

Член

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ТРАЙКОВ

244607076

Член

СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

244607076

Председател

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА МИЛЕВА

244607076

Секретар

СТЕФАН СПАСОВ МИТКОВ

244607077

Член

ИЛИЯНА ЛЮБЕНОВА АТАНАСОВА

244607078

Член

ТОШКО ПЕТКОВ ТОШКОВ

244607079

Секретар

АДЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ПАНАЙОТОВА

244607079

Член

ЯНА ВАЛЕНТИНОВА МЕЛАМЕД

244607080

Председател

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РЯХОВ

244607080

Член

СТЕФАНИ СТЕФАНОВА ФАРКАШЕВА

244607082

Секретар

ИВАН ЧАВДАРОВ ПАВЛОВ

244607083

Член

ЮЛИЯ СИМЕОНОВА СТОИМЕНОВА

244607083

Член

БОРИСЛАВ ЕЛЕНОВ ДИМИТРОВ

244607084

Председател

БРАНИМИР ПЕТРОВ НИКОЛОВ

244607085

Председател

ВАНЯ ДИНКОВА ВЕШЕВА

 

 1. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва.

244607001

Член

Паолина Евгениева Недялкова

244607015

Председател

Елиян Георгиев Жерабски

244607029

Член

Андриана Стефанова Андреева

244607041

Член

Виктория Ванкова Димитрова

244607042

Член

Виктория Пламенова Василева

244607001

Секретар

АННА ИВАНОВА ВАНДЕВА

244607002

Зам. председател

ПЕТЯ ПАВЛИНОВА МИЛОВА

244607003

Председател

ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА ДЖОНОВА

244607004

Член

ЛЮДМИЛА ЛЮБЧЕВА КОСТАДИНОВА-ЗЛАТАРЕВА

244607004

Секретар

КОСТАНТИН ДАФИНОВ МАЛАМОВ

244607004

Член

БОЖИДАР КРАСИМИРОВ РАЧЕВ

244607005

Председател

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ГЕРЧЕВ

244607009

Член

МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

244607009

Секретар

РУМЯНА ИВАНОВА МАКЕДОНСКА

244607010

Член

ПЕТЪР ИЛИЯНОВ ХРИСТОВ

244607010

Зам. председател

МАРТИН ГАЛИНОВ ЦВЕТКОВ

244607011

Член

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

244607014

Член

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЕРГИЕВА

244607015

Член

ДАНИ МИЛЕНОВ ПОРОЖАНОВ

244607015

Зам. председател

ПЕТКО ЮЛИАНОВ БАЧИЙСКИ

244607016

Член

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВЪКОВ

244607018

Член

ПАОЛИНА БОРИСЛАВОВА СТОИЧКОВА

244607025

Член

ИЗАБЕЛ ЕМИЛОВА КУЮМДЖИЕВА

244607026

Член

ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА КОСТАДИНОВА

244607028

Член

АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВСКИ

244607029

Член

ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

244607029

Председател

БОРИСЛАВ ЕЛЕНОВ ДИМИТРОВ

244607030

Член

ЕМАНУЕЛА ТОДОРОВА ХОРОЗОВА

244607030

Член

БОЯН ВЛАДИМИРОВ КАНЕВ

244607031

Секретар

КРИСТИЯН БОГОМИЛОВ ПЕТРОВ

244607034

Член

РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ ЧАЛЕВ

244607034

Председател

ДИАНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА

244607035

Член

ТЕРВЕЛ ЖЕЛЕВ КОСТОВ

244607036

Председател

КАЛОЯН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

244607037

Зам. председател

БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ЯНКОВ

244607037

Секретар

ЛЮБА АЛЕКСАНДРОВА ЦВЕТАНОВА

244607040

Председател

ЮЛИЯ БОРИСЛАВОВА НЕДЯЛКОВА

244607040

Член

МАРТИНА НИКОЛАЕВА НЕЙКОВА

244607041

Член

ИВАН ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ

244607042

Председател

СОФИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

244607043

Член

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА

244607044

Член

СВЕТОСЛАВ ДЖИЛДОВ ДИНКОВ

244607044

Председател

ЛИЛА БОНЕВА БОНЕВА

244607045

Член

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

244607046

Член

ДЖИЛДА ПЕТРОВА ДИНКОВА

244607048

Член

ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТАНЧЕВА-МЕТОДИЕВА

244607048

Зам. председател

МИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

244607049

Член

ВЕРОНИКА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА-АНДЗИ

244607051

Секретар

КРИСТИНА РУМЕНОВА МИХАЙЛОВА

244607054

Член

ДОРА ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

244607054

Секретар

МАЯ СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА-НЕНОВА

244607057

Председател

СИМОНА ДАНИЕЛОВА НИКОЛОВА

244607058

Член

ДАРИН СТАНОЙЧЕВ ТРАЯНОВ

244607059

Секретар

ИЛОНКА ПАВЛИНОВА КРАЧУНОВА

244607060

Член

АЛЕКСАНДЪР МИЛЕНОВ АНАНИЕВ

244607061

Зам. председател

БОРИС ГЕОРГИЕВ МАНОВ

244607062

Член

ТОМА МИЛАДИНОВ НАЗАРКОВ

244607064

Зам. председател

МЛАДИН ИВАНОВ НАЗАРКОВ

244607066

Секретар

БОЙКА ВЕЛЧОВА БОРИСОВА

244607067

Член

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПИНСКА

244607070

Секретар

РУСКА ДАНИЕЛОВА КРЪСТЕВА

244607072

Член

СОНЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

244607074

Член

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

244607075

Член

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

244607076

Член

ВЛАДИСЛАВ ЙОРДАНОВ ТОМОВ

244607076

Председател

СТЕФАН СПАСОВ МИТКОВ

244607076

Секретар

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА МИЛЕВА

244607077

Член

БОРИСЛАВ НОЙКОВ БОТЕВ

244607078

Член

БОГДАНА ТОДОРОВА ГАБРОВСКА-ИЛИЕВА

244607079

Секретар

МАРИЯ НЕЛЧЕВА ИВАНОВА

244607079

Член

НИНА ГЕОРГИЕВА РАЙНОВА

244607080

Председател

ДЖЕСИКА ЗДРАВКОВА ДАМЯНОВА

244607080

Член

ДЕНИС ЮЛИЯНОВ ГАВАЗОВ

244607082

Секретар

РОСАНА АЛИЯНОВА ГАДЖАЛОВА

244607083

Член

ХРИСТО ЯНКОВ КОПРИНКОВ

244607083

Член

ДЕНИС РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ

244607084

Председател

ЕМИЛИ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЕТРОВА

244607085

Председател

ЯСЕН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Зам. председател: Георги Христов Кюркчиев

* Публикувано на 11.11.2021 в 17:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения