Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 148-НС/ПВР
София, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило на хартиен и електронен носител, подписан списък на упълномощени представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ – Приложение № 1 към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, с което е представен списък с 489 (четиристотин осемдесет и девет) представители на коалицията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 ИР София, поради което и на основание чл. 124, ал. 4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ:

 1. Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, списък с 420 (четиристотин и двадесет) представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува 69 (шестдесет и девет) представители, както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

Грешка

Тодор Костадинов Капитанов

 

24-31/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Ивана Любомирова Боюклийска

 

24-45/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Валя Николаева Димитрова

 

24-47/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Красимир Иванов Цветков

 

24-58/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 244603024

 

Митка Петрова Йончева

 

24-59/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 244603055

 

Лучия Христова Карнаджиева

 

24-60/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Петя Великова Копривленска-Роз

 

24-61/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Камелия Пламенова Михайлова

 

24-62/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Андреана Петкова Петкова

 

24-66/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Севдалина Николова Йорданова

 

24-70/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Мирослава Атанасова Тромкова

 

24-77/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Борис Иванов Гигов

 

24-78/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234602045

 

Анатолий Иванов Желязков

 

24-83/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Божана Великова Илиева

 

24-91/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Денка Стоянова Евстатиева

 

24-95/11.11.2021 г.

Лицето е кандидат от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (24)

 

Иясинта Филова Христова

 

24-101/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Ваня Тодорова Шопочлива - Панева

 

24-117/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Галя Горанова Дучева

 

24-121/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Димитър Лазаров Петков

 

24-127/11.11.2021 г.

Лицето изчаква проверка за застъпник в ИК за Румен Радев и Илияна Йотова

 

Ирина Бориславова Лазарова

 

24-133/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Нели Стоянова Сюлемезова

 

24-142/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Силвия Стефанова Василева

 

24-152/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 244604018

 

Юри Слвчев Гилин

 

24-155/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Виктор Ангелов Харалампиев

 

24-179/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234610091

 

Юлиян Иванов Георгиев

 

24-193/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Благовет Благоев Костов

 

24-204/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Даниелдимчев Тодоров

 

24-211/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 254613034

 

Лена Иванова Колева

 

24-216/11.11.2021 г.

Лицето се повтаря в списъка

с различни имена

Лена Колева Иванова

 

24-217/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Анатолий Христов Станкулов

 

24-230/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 254612017

 

Виктория Пламенова Еленкова

 

24-249/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Витан Кунов Витанов

 

24-262/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Жанет Христова Петрова

 

24-277/11.11.2021 г.

Лицето се повтаря в списъка

 

Божана Георгиева Николова

 

24-278/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Мариана Димитрова Стойчева

 

24-291/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Ивелина Атанасова Къслева

 

24-293/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234608030

 

Цветанка Петрова Няголова

 

24-297/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Мария Николова Кръстева

 

24-314/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Марияна Ангелова Данаилова

 

24-321/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Филип Цветанов Цанов

 

24-325/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 254619018

 

Здравко Данчев Пейчев

 

24-331/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Василка Райчова Петрова

 

24-332/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Антонии Ангелов Бориславов

 

24-343/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Цонка Стоянова Димитрова -Араклиева

 

24-344/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Кристиан Орлинов Андреев

 

24-346/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Христина Димитрова Владимирова

 

24-350/11.11.2021 г.

Лицето се повтаря в списъка

 

Цветанка Димитрова Вълова

 

24-352/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 244607086

 

Маргарита Велчова Иванова

 

24-356/11.11.2021 г.

Лицето се повтаря в списъка

 

Георги Живков Драганов

 

24-357/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 244607022

 

Силвия Димитрова Александрова

 

24-360/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 244607053

 

Йосиф Върбанов Дановски

 

24-361/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Румяна Друмева Друмева

 

24-364/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Малинка Дилова Левакова

 

24-368/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Калина Ташкова Касабова

 

24-373/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 244607033

 

Атанас Димитров Курудимов

 

24-382/11.11.2021 г.

Лицето е починало

Бисерка Василева Георгиева

 

24-383/11.11.2021 г.

Лицето е починало

Габи Габриел Накова

 

24-393/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 254619077

 

Йорданка Димирова Стоянова

 

24-402/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Иван Иванов Христов

 

24-412/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234608017

 

Ивана Георгиева Попова

 

24-413/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 254619059

 

Красимира Стоянова Дойчева-Кирязова

 

24-422/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Ангел Запрянов Апостолов

 

24-427/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 244614064

 

Марийка Александрова Николова

 

24-428/11.11.2021 г.

Лицето е починало

Иванка Тодорова Крумова

 

24-445/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 244614070

 

Цветан Пламенов Йорданов

 

24-453/11.11.2021 г.

Лицето е регистрирано за наблюдател от „Институт за социална интеграция“

 

Цветомир Йорданов Цеков

 

24-457/11.11.2021 г.

Лицето е починало

Боряна Юриева Грозданова

 

24-462/11.11.2021 г.

Имената на лицето не съвпадат с НБД население

Стефка Асенова Рибарова

 

24-469/11.11.2021 г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

 

Нели Михайлова Георгиева

 

24-488/11.11.2021 г.

Лицето се повтаря в списъка

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Зам. председател: Георги Христов Кюркчиев

* Публикувано на 11.11.2021 в 17:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения