Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 130-НС/ПВР
София, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 241-НС/ПВР/08.11.2021 год., 242-НС/ПВР/08.11.2021 год и 252-НС/ПВР/09.11.2021 год от кмета на район „Слатина" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Слатина" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

 

РЕШИ:

 

 1.  Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район
 1.  „Слатина" - СО, както следва:

244607002

Член

ПЕТЪР ИВАНОВ ВИТКОВ

244607003

Член

ГЕОРГИ СТОИЛОВ МЛАДЕНОВ

244607004

Член

ТЕОДОРА ЗДРАВКОВА МАКАРИДЗЕ

244607005

Член

ТЕДОРА ВЕЛИЗОРОВА РУСИНОВА

244607005

Секретар

МАРТИНА ЗАХАРИНОВА САБЛЬОВА

244607006

Член

СТОЯНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

244607007

Секретар

ИРЕНА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА

244607008

Член

ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ТАРАСОВ

244607009

Член

ВАЛЕНТИН СТОИЛОВ МИЛЕВ

244607009

Член

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ КОКАЛАНОВ

244607010

Член

СВЕТОСЛАВ ЩЕРЕВ НИКОЛОВ

244607011

Зам. председател

ГЕРГАНА НИКОЛОВА РАДУЛОВА

244607014

Член

МАРГАРИТА БЕНЧЕВА ЙОТОВА

244607015

Секретар

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ХРИСТОВ

244607016

Член

МИРЕЛА ДРАГОМИРОВА МИЛЧЕВА

244607017

Секретар

ЗЛАТНА-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА БОЯДЖИЕВА

244607018

Член

ЕМИЛИЯ БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА

244607020

Член

РУМЯНА СТАНКОВА КАЦАРСКА

244607021

Член

ВЕНЦЕСЛАВ ЗДРАВКОВ БОЦАНОВСКИ

244607021

Зам. председател

МИЛА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

244607022

Член

ИВАН БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ

244607023

Член

МИГЛЕНА СТАНКОВА КАЦАРСКА

244607024

Член

АЛЕКС ИВАНОВ ИВАНОВ

244607025

Член

КРАСИМИР ИВАНОВ РАНКОВ

244607026

Секретар

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

244607027

Член

СТЕФАН БОРИСОВ КАЛИНСКИ

244607028

Член

МАРИЕТА ПАВЛОВА МИТОВА

244607029

Член

ТИХОМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

244607030

Член

ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

244607031

Председател

СИЙКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

244607032

Член

ТЕОДОР ДИМИТРОВ ЯНЕВ

244607033

Член

СВЕТЛАНА ДАНЧОВА ЯНЕВА

244607034

Зам. председател

МИЛЕНА ВАЛЕРИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

244607035

Член

ДИМИТРИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА-КАРГИОС

244607036

Член

ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

244607037

Член

ВЕЛИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ СТАНКОВ

244607037

Председател

КРАСИМИРА ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА

244607038

Член

МАРИО ИВАЙЛОВ КОЙЧЕВ

244607041

Член

ПЕТЯ СТАМЕНОВА РАДЕВА

244607041

Член

НЕДКА МОМЧИЛОВА КЬОСЕВА

244607042

Член

БОРИСЛАВ ПАВЛОВ РАДЕВ

244607043

Член

КРАСИМИР ДИМИТРОВ МИТОВ

244607044

Секретар

КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА ДОСЕВА

244607046

Член

СТОЯН ИВАНОВ ХРИСТОВ

244607047

Председател

БОЯН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

244607047

Член

КАТРИН СВЕТОСЛАВОВА ВЕЛКОВА

244607048

Член

ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

244607048

Член

ТЕОДОР РУМЕНОВ СТЕФАНОВ

244607049

Председател

СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

244607049

Зам. председател

ПЕНКА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА

244607050

Член

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

244607051

Член

ГАБРИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА

244607052

Член

ВАСИЛ МИЛКОВ ВАСИЛЕВ

244607052

Член

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-КАЛАЙКОВА

244607053

Член

ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ КАЛАЙКОВ

244607054

Член

КАТИНКА ТОШКОВА ВАСИЛЕВА

244607054

Член

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

244607055

Член

ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ЦВЕТКОВА

244607055

Член

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

244607056

Председател

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ПЕЙЧИНОВА-ВЕЛИНОВА

244607057

Член

СИМОНА ОГНЯНОВА ДАМЯНОВА

244607057

Член

АЙЛИН МУСТАФОВ ТОПАЛОВ

244607059

Член

НИНА СИМЕОНОВА СТЕФАНОВА-ХРИСТОВА

244607060

Секретар

БОРИСЛАВА МИЛЧЕВА СТЕФЧЕВА

244607060

Член

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-БЕНДЕРС

244607061

Член

ИВАН СТЕФАНОВ ТИХОВ

244607062

Член

ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ЧОЛАКОВА

244607063

Член

СНЕЖАНА ЮЛИЕВА ПОЛЬОВСКА

244607064

Член

СИЛВИЯН ДОНЧЕВ ЖЕКОВ

244607065

Член

БОГОМИЛА ИВАНОВА БЛАГОЕВА

244607066

Член

БИСТРА НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА

244607067

Член

ЕЛЕНА ПЕТКОВА ГАВРИЛОВА

244607068

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ТОШКОВА ПЕТКОВА

244607070

Член

ИВЕЛИНА ПАВЛОВА ГРИГОРОВА-БОЖИЛОВА

244607070

Член

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ СУБОТИНОВ

244607071

Член

ГАБРИЕЛА СТОЯНОВА САВОВА

244607071

Член

СТЕФКА ВЕНЕЛИНОВА ХАДЖИЙСКА

244607071

Секретар

ПЛАМЕН БОРИСОВ ПЕШЕВ

244607071

Член

БОЙКА ТРАЯНОВА ДИМИТРОВА

244607072

Член

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ГЕНОВА

244607072

Член

ЦВЕТИ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

244607073

Член

ПАУЛИН ТРАЯНОВ ХРИСТОВ

244607073

Зам. председател

МИХАИЛ БОРИСОВ ПЕШЕВ

244607073

Член

РОСТИСЛАВ РУМЕНОВ ИЛИЕВ

244607074

Член

ЕРИК СПАСОВ КОЛЕВ

244607074

Секретар

АДРИАНА ТОДОРОВА ДИМОВА

244607074

Член

ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА СТАНОЕВА

244607075

Зам. председател

БОЖАНА НАТАН ПАКАШКИ

244607076

Секретар

КРИСТИНА МАТЕЕВА ТАШКОВА-ПЕШЕВА

244607076

Член

МАРИЯН АСЕНОВ ЯНЕВ

244607077

Секретар

ЕЛЕНА МАТЕЕВА ТАШКОВА-ДИМИТРОВА

244607077

Член

РОБЕРТИНА РУМЕНОВА ИЛИЕВА

244607078

Член

АНИ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА

244607079

Член

ДАНИЕЛ ГЬОРГИЕВ БУРОВСКИ

244607080

Член

ИЛИЯ ИВАНОВ МЪРВАКОВ

244607081

Член

ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА

244607084

Зам. председател

ЙОАНА БОРИСОВА ЧЕШИРКОВА

244607085

Член

ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА ДЕЯНОВА

244607085

Член

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

 

 1. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва.

244607002

Член

СНЕЖАНА ЮЛИЕВА ПОЛЬОВСКА

244607003

Член

ПЕТЪР ИВАНОВ ВИТКОВ

244607004

Член

ТЕОДОРА ВАЛЕРИЕВА РУСИНОВА

244607005

Член

СТОЯНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

244607005

Секретар

ДОРА ДИМИТРОВА ОВЧАРОВА

244607006

Член

КИРИЛ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

244607007

Секретар

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ

244607008

Член

ГЕРГАНА НИКОЛОВА РАДУЛОВА

244607009

Член

ГЕОРГИ СТОИЛОВ МЛАДЕНОВ

244607009

Член

ЮРИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

244607010

Член

КАЛОЯН ИВАНОВ ВОЛЕВ

244607011

Зам. председател

СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ШИРКОВА

244607014

Член

ЦОНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

244607015

Секретар

СТАМЕН ФРЕДИЕВ ПЕНЕВ

244607016

Член

ЗЛАТНА-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА БОЯДЖИЕВА

244607017

Секретар

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

244607018

Член

СПАСКА ЛАЗАРОВА МИТОВА

244607020

Член

АСЯ СТЕФАНОВА АСЕНОВА

244607021

Член

ДАНИЕЛ МАРТИНОВ ИВАНОВ

244607021

Зам. председател

ЛОРА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

244607022

Член

ТАНЯ КИРИЛОВА ПАВЛОВА-КАЛИНСКА

244607023

Член

СТЕФАН БОРИСОВ КАЛИНСКИ

244607024

Член

МАРТИН СТЕФАНОВ КАЛИНСКИ

244607025

Член

ЕЛЕНА МАКСИМОВА МАКСИМОВА

244607026

Секретар

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ КОСТАДИНОВ

244607027

Член

ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА ТЕНЕВА

244607028

Член

МОНИКА ГЕОРГИЕВА АНЕВА

244607029

Член

АНДРИАНА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА

244607030

Член

ДАРИНА ДЕЯНОВА КОЛАРСКА

244607031

Председател

ВАСИЛКА СТОЙЧЕВА АЛЕКСОВА-ВАСИЛЕВА

244607032

Член

РУМЯНА СТАНКОВА КАЦАРСКА

244607033

Член

ИВАН БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ

244607034

Зам. председател

МИЛА ЕМИЛОВА СТОИЧКОВА

244607035

Член

МИГЛЕНА СТАНКОВА КАЦАРСКА

244607036

Член

РАДОСТИН ДИМИТРОВ ДЖЕРМАНОВ

244607037

Член

РОСИЦА ЛЕОНИДОВА МИЛУШЕВА

244607037

Председател

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА-ТОДОРОВА

244607038

Член

КАЛИНКА ЛЕОНИДОВА БОЖКОВА

244607041

Член

ВИКТОРИЯ ВАНКОВА ДИМИТРОВА

244607041

Член

МОНИКА РОСЕНОВА СИМЕОНОВА

244607042

Член

ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА

244607043

Член

РАДОСТИН АДРИАНОВ ЙОРДАНОВ

244607044

Секретар

ВЕРОНИКА ГАНЧЕВА КЪНЕВА

244607046

Член

ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

244607047

Председател

МИГЛЕНА ЛЮБОМИРОВА КОШЕВА

244607047

Член

СЛАВЯНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

244607048

Член

ЖАНО ДИМИТРОВ ТОМОВ

244607048

Член

ИВАН ВМИЛОВ ИВАНОВ

244607049

Председател

ГАБРИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА

244607049

Зам. председател

ДИМИТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ

244607050

Член

ЛИЛИ ИВАНОВА ИВАНОВА

244607051

Член

ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ТРЕНЧЕВА

244607052

Член

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

244607052

Член

МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

244607053

Член

ЛЮБОСЛАВ МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ

244607054

Член

ЛЮБА АНГЕЛОВА СЕРГИЕВА

244607054

Член

АННА СВЕТОСЛАВОВА НЕШЕВА

244607055

Член

ВИЛИСЛАВА МАРИО МЕТОДИЕВА

244607055

Член

ДЕСИСЛАВА ВАНЧЕВА ЖИКОВА

244607056

Председател

ПЕТКО ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ

244607057

Член

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ИВАНОВ

244607057

Член

ЦВЕТОЗАР ПЕТКОВ ЦВЕТАНОВ

244607059

Член

ЕЛЕНА СТОЯНЧЕВА КОВАЧКА

244607060

Секретар

СИМОНА ОГНЯНОВА ДАМЯНОВА

244607060

Член

РОСЕН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

244607061

Член

ПАВЛИНА РОСЕНОВА СЕРГИЕВА

244607062

Член

ВАСИЛ КРИСТИАНОВ ВАСИЛЕВ

244607063

Член

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ИВАНОВА-АНГЕЛОВА

244607064

Член

КАТИНКА ТОШКОВА ВАСИЛЕВА

244607065

Член

ЕМИЛИЯ ТОШКОВА ПЕТКОВА

244607066

Член

ГАЛИН ТОНЕВ ГАНЧЕВ

244607067

Член

БОРИСЛАВА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

244607068

ЧЛЕН

АНЕТА ГЕОРГИЕВА АРГАКИЕВА

244607070

Член

АНАСТАСИЯ ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

244607070

Член

ЦВЕТОМИРА ТОДОРОВА БОЦАНОВСКА

244607071

Член

РУМЕН КОСТАДИНОВ ГРИГОРОВ

244607071

Член

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДОБРИКОВ

244607071

Секретар

МАЙЯ ЗДРАВКОВА БОЦАНОВСКА

244607071

Член

ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ЦВЕТКОВА

244607072

Член

АНИ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА

244607072

Член

ВЕНЦЕСЛАВ ЗДРАВКОВ БОЦАНОВСКИ

244607073

Член

НАТАЛИЯ ИЛИЕВА ВЕЛКОВА

244607073

Зам. председател

БОРИСЛАВА МИЛЧЕВА СТЕФЧЕВА

244607073

Член

ЕЛИЗАБЕТ ЕМИЛОВА КРЕБОЛИЕВА

244607074

Член

ЕЛЕНКА БОЖИЛОВА ПЕШОВА

244607074

Секретар

ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

244607074

Член

АДРИАНА ТОДОРОВА ДИМОВА

244607075

Зам. председател

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

244607076

Секретар

ЦВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВЧЕВ

244607076

Член

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

244607077

Секретар

НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ СТОЯНОВ

244607077

Член

ТРАЯН СЛАВОВ ДИМИТРОВ

244607078

Член

МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ ЧИРОВ

244607079

Член

ЧАВДАР НАЙДЕНОВ АЛИЧКОВ

244607080

Член

КАТЯ АТАНАСОВА ТОМОВА

244607081

Член

КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

244607084

Зам. председател

МИЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА

244607085

Член

ЦВЕТАН МИТКОВ СТОЯНОВ

244607085

Член

ЛЮБОВ ЕВГЕНИЕВА НИКОЛОВА

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Зам. председател: Георги Христов Кюркчиев

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения