Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 125-НС/ПВР
София, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Искър“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 239-НС/ПВР/08.11.2021 год. от кмета на район „Искър" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Искър" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

РЕШИ:

 1.  Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Искър" - СО, както следва:

 

73

Член

Руслана

Кирилова

Русева

40

Член

Елена

Костадинова

Джолева

36

Член

Ванина

Ваньова

Иванова

33

Член

Ивана

Иванова

Калчева

57

Член

Никола

Ели

Декало

62

Секретар

Буден

Тихомиров

Стоянов

79

Секретар

Георги

Данаилов

Паунов

67

Председател

Мариян

Йорданов

Дянков

18

Член

Доля

Любенова

Георгиева

3

Зам. пред.

Добромир

Христов

Маринов

9

Зам. пред.

Георги

Михайлов

Пейчев

22

Секретар

Георги

Георгиев

Пенчев

26

Секретар

Добринка

Александрова

Кирилова

62

член

Габриела

Димова

Кулева

01

секретар

КАЛОЯН

ВЕНЦИСЛАВОВ

СПАСОВ

02

член

СТАНИСЛАВ

СТЕФАНОВ

РАЙЧЕВ

04

член

РАДОСТИНА

ИГНАТОВА

ПЕНЕВА

05

член

АНИ

ДИМИТРОВА

ДУДЕВСКА

06

член

АНИ

ЙОРДАНОВА

СЕРАФИМОВА

07

член

АЛЕКСИ

ВЕЛИЧКОВ

ЧОЛАКОВ

09

член

ЦВЕТЕЛИНА

ЙОРДАНОВА

ВЪРБАНОВА

10

член

КАМЕЛИЯ

МИЛЧЕВА

КАМЕНОВА

11

секретар

ПЕЮ

ЙОРДАНОВ

ХРИСТОВ

12

член

САМУИЛ

МЕТОДИЕВ

МЕТОДИЕВ

13

член

БОЖИДАРА

БОРИСЛАВОВА

БОРИСОВА

14

член

Галина

КИРИЛОВА

Кръстева

15

член

ЛЮБОМИР

БОРИСЛАВОВ

ГИНДИАНОВ

16

член

ИВАНКА

СТЕФАНОВА

СТОЕВА

17

член

ГАНКА

АЛЕКСАНДРОВА

ДИМОВА

18

член

ЖУЛИЕТА

ВЪЛЧЕВА

КОСТОВА

19

член

СВЕТЛАН

ЗАРКОВ

БЛАГОЕВ

21

секретар

ИВЕТ

ИВАЙЛОВА

ГЕОРГИЕВА

22

член

ТЕРВЕЛ

СВЕТОСЛАВОВ

МИЛЕНОВ

23

член

ВЕРЖИНИЯ

ЛЕОНОВА

ХРИСТОВА

24

член

СТЕФАН

ПЕТРОВ

ЙОЛОВСКИ

25

член

ИЛИЯНА

ДИМИТРОВА

СИМЕОНОВА

26

член

МАЙЯ

ИВАЙЛОВА

ИВАНОВА

27

член

СОФИЯ

ИВАЙЛОВА

ГЕОРГИЕВА

28

член

ИННА

РУМЕНОВА

АЛЕКСАНДРОВА

29

член

ГЕОРГИ

ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДРОВ

030

член

ДЕСИСЛАВА

Валериева

Савова

31

член

СТЕФКА

ДИМИТРОВА

КОЛЕВА

32

член

ЦВЕТЕЛИНА

ЛЕЧЕВА

ЦАНОВА

33

член

ДИМИТЪР

ИЛИЕВ

ЦАНОВ

34

член

ДАФИНКА

ВЕЛИКОВА

КОРИЧКОВА

35

член

АНАТОЛИЙ

ДИМИТРОВ

КУЛЕВ

36

председател

РОСЕН

СТЕФАНОВ

ГЕНАДИЕВ

37

член

МАРИЯ

АНГЕЛОВА

КОРИЧКОВА

38

член

ГЕРГАНА

АНГЕЛОВА

КОРИЧКОВА

39

член

КРАСИМИР

ИВАНОВ

КИРЯНСКИ

40

зам-председател

РЕНЕТА

АТАНАСОВА

МИЧЕВА

41

член

ГЕОРГИ

НИКОЛОВ

КОЛЕВ

42

член

БОРИС

ИВАНОВ

БОРИСОВ

43

член

ПЕТЪР

КОСТОВ

ПЕТРОВ

44

член

ДЕМИР

АСЕНОВ

ХРИСТОВ

45

член

ЦВЕТЕЛИНА

ИЛИАНОВА

СОКОЛОВА

46

член

ПЕТЯ

КАМЕНОВА

НЕДЯЛКОВА

47

зам-председател

ДИАНА

ВАЛЕНТИНОВА

ВАСИЛЕВА

48

председател

ЮЛИЯН

ХРИСТОВ

БЯНКОВ

49

член

ГЕРГАНА

ДЕМИРЕВА

АСЕНОВА

50

член

МАРГАРЕТ

ДАМЯНОВА

МАРИНОВА

51

член

АНГЕЛ

НИКОЛОВ

АНГЕЛОВ

52

член

ВИЛЯМ

ПЕТРОВ

ИГНАТОВ

53

член

НИНА

ЗАХАРИЕВА

ПЕТРОВА

54

член

ЖИВКА

ВЪЛЕВА

ПЕТРОВА

57

член

ДИМИТЪР

ИВЕЛИНОВ

МАРИНОВ

58

член

ЦВЕТАН

ГЕРОВ

МЕХАНДЖИЙСКИ

059

член

ДЕТЕЛИНКА

Найденова

Цветанова

61

член

ДАНИЕЛА

ДОБРИНОВА

БЕЛЧЕВА

62

член

ЖИВКО

ГЕОРГИЕВ

ДИНЕВ

63

член

ДЕНИС

АНДРЕЕВ

ЯНЧЕВ

64

член

АНГЕЛ

ЗАПРЯНОВ

АПОСТОЛОВ

65

член

КРАСИМИР

ЛЮБЕНОВ

МАТЕИН

66

член

ЙОРДАН

ГЕОРГИЕВ

ДЕЯНОВ

67

член

ХРИСТО

СТОИЛОВ

ЦВЕТКОВ

68

зам-председател

ЧАВДАР

НАЙДЕНОВ

АЛИЧКОВ

69

председател

КИРИЛ

ГЕОРГИЕВ

БОЯНОВ

70

член

ИВАНКА

ТОДОРОВА

КРУМОВА

71

член

ИВАН

ИВАНОВ

КЪРПАЧЕВ

72

член

ДЕСИСЛАВА

СТЕФЧОВА

ПЕЛЕВА-ПЕТРОВА

73

член

МАРИО

ПЕТРОВ

СИМЕОНОВ

74

член

ДУАЙТ

ИЛИЕВ

РИЗОВ

75

член

СТЕФАН

ДИМИТРОВ

СТЕФАНОВ

76

зам-председател

ВЕСЕЛИН

БОРИСОВ

ГЕОРГИЕВ

77

член

ГЕОРГИ

НАДЕВ

АНДОНОВ

78

секретар

Айдуан

Илиев

РИЗОВ

60

председател

Богдана

Маркова

Маламова

17

председател

Албена

Теофилова

Цветкова

67

член

Христо

Здравков

Христов

78

член

Милко

Димитров

Димитров

62

член

Елеонора

Панайотова

Панайотова

16

член

Мария

Георгиева

Фотева

43

председател

Илина

Руменова

Христова

24

секретар

Стефан

Стефанов

Павлов

7

Член

Лидия 

Василева

Николова

15

Член

Никол

Радкова

Иванова

27

Член

Надежда

Миткова

Павлова

41

Член

Мария

Кирилова

Захова

43

Член

Ани

Мъгърдич

Саргавакчн

51

Секретар

Силвия

Станимирова

Симеонова

61

Секретар

Детелина

Любомирова

Василева

62

Председател

Димитър

Владимиров

Сарафов

 

 1. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва:

 

73

Член

Елена

Костадинова

Джолева

40

Член

Руслана

Кирилова

Русева

36

Член

Ивана

Иванова

Калчева

33

Член

Ванина

Ваньова

Иванова

57

Член

Таня

Страхилова

Рядкова

62

Секретар

Светослава

Илиянова

Рядкова

79

Секретар

Сами

Абдулхасер

Мукбел

67

Председател

Георги

Данаилов

Паунов

18

Член

Георги

Георгиев

Пенчев

3

Зам. пред.

Доля

Любенова

Георгиева

9

Зам. пред.

Добромир

Христов

Маринов

22

Секретар

Георги

Михайлов

Пейчев

26

Секретар

Теодор

Стоянов

Михов

62

член

Милка

Стоянчева

Стоянова

01

секретар

Райчо

Стефанов

Райчев

02

член

Камен

Христов

Данчев

04

член

Цветелина

Йорданова

Върбанова

05

член

Габриела

Йорданова

Камберова

06

член

Даниела

Дафинова

Белчева

07

член

Кирил

Георгиев

Боянов

09

член

Марио

Петров

Симеонов

10

член

Денис

Андреев

Янчев

11

секретар

Радостина

Игнатова

Пенева

12

член

Моника

Миланова

Димитрова

13

член

Aни

Димитрова

Дудева

14

член

Цветелина

Бойкова

Илиева

15

член

Христо

Стоилов

Цвятков

16

член

Елеонора

Георгиева

Камберова

17

член

Йордан

Захариев

Камеборов

18

член

Петко

Тодоров

Жеков

19

член

Милан

Венчов

Димитров

21

секретар

Стефан

Димитров

Стефанов

22

член

Ивалина

Трендафилова

Петкова

23

член

Янчо

Кирилов

Димитров

24

член

Кръстинка

Стоянова

Иванова

25

член

Боян

Пламенов

Луцов

26

член

Диана

Минкова

Роглева

27

член

Камелия

Валентинова

Василева

28

член

Иван

Росенов

Памукчиев

29

член

Девора

Владимирова

Пащалийска

030

член

Божидар

Ивайлов

Филипов

31

член

Цветелина

Лечева

Цанова

32

член

Димитър

Илиев

Цанов

33

член

Дафинка

Великова

Коричкова

34

член

Мария

Ангелова

Коричкова

35

член

Гергана

Ангелова

Коричкова

36

председател

Стефка

Димитрова

Колева

37

член

Величка

Богомилова

Стоилова

38

член

Ренета

Атанасова

Мичева

39

член

Стефан

Петров

Йоловски

40

зам-председател

Десислава

Валериева

Савова

41

член

Никол

Георгиева

Колева

42

член

Анатолий

Димитров

Кулев

43

член

Радослав

Станчев

Божков

44

член

Григор

Николаев

Лаков

45

член

Надежда

Крумова

Захариева

46

член

Койно

Фердинандов

Атанасов

47

зам-председател

Станислав

Стефанов

Райчев

48

председател

Майа

Ивайлова

Иванова

49

член

Божидар

Миланов

Димитров

50

член

Калоян

Радев

Георгиев

51

член

Петя

Каменова

Недялкова

52

член

Петър

Вангелов

Андонов

53

член

Диана

Валентинова

Василева

54

член

Николай

Александров

Ганев

57

член

Ангелина

Недкова

Атанасова

58

член

Лилия

Симеонова

Делчева

059

член

Вилиян

Велчев

Велчев

61

член

Михаела

Атанасова

Атанасова

62

член

Цветомира

Георгиева

Пенева

63

член

Живко

Георгиев

Динев

64

член

Златина

Емилова

Славейкова

65

член

Красимир

Владимиров

Славейков

66

член

Петър

Иванов

Александров

67

член

Димитрина

Петрова

Николова

68

зам-председател

Ганка

Александрова

Димова

69

председател

Детелинка

Цветанова

Найденова

70

член

Румен

Виденов

Истатков

71

член

Даниела

Антонова

Истаткова

72

член

Наташа

Любенова

Цветанова

73

член

Русалинка

Иванова

Калинкова

74

член

Димитър

Георгиев

Калинков

75

член

Алекси

Величков

Чолаков

76

зам-председател

Айдуан

Илиев

Ризов

77

член

Даниел

Детелинов

Данов

78

секретар

Дуайт

Илиев

Ризов

60

председател

Цветелина

Христова

Дончева

17

председател

Альоша

Асенов

Митков

67

член

Мирослав 

Ангелинов

Христов

78

член

Емилия

Борисова

Савчева

62

член

Събина

Ивайлова

Аладжова

16

член

Владимир

Владиславов

Михайлов

43

председател

Стефан

Стефанов

Павлов

24

секретар

Анна - Мария

Димитрова

Делииванова

7

Член

Валентина

Вълкова

Йорданова

15

Член

Димитринка

Николова

Георгиева

27

Член

Стефан

Кънчев

Христов

41

Член

Златко

Димитров

Белемезов

43

Член

Габриела

Димова

Кулева

51

Секретар

Мария

Кирилова

Захова

61

Секретар

Ани

Мъгърдич

Саргавакчн

62

Председател

Детелина

Любомирова

Василева

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения