Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 116-НС/ПВР
София, 05.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК в 24 ИР – София

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 63 от ИК, Решение №542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК и Решение с №798 ПВР/НС от 25.10.2021 г. на ЦИК  беше направено предложение да не се назначава технически сътрудник, а предвиденото възнаграждение да бъде разпределено между тримата експерт-специалисти.

При проведеното гласуване предложението не събра необходимия кворум.

На основание чл. 70, ал. 4, изречение второ от ИК Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 

 

РЕШИ

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ от ИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения