Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 115-НС/ПВР
София, 05.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК в 24 ИР – София

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 63 от ИК и Решение №542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София от Калин Апостолов Ангелов – член на РИК 24 ИР бе предложен следният проект за решение със следното съдържание

 

 1. Назначава за технически сътрудник, които да подпомага дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, както следва:

1.1 Вихрен Калинов Крамолински с ЕГН …

 1. Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 560 лв. месечно (петстотин и шестдесет) лева. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, определя и допълнително месечно възнаграждение в размер на 50 на сто от основното възнаграждение. Лицата по т.1 от настоящото решение ще осъществяват функциите си от датата на назначаването им до 14 дни включително от произвеждане на изборите.

 

 1. На основание Решение № 5-НС/ПВР от 25.09.2021г. на РИК 24 ИР  упълномощава председателя и секретаря на Районна избирателна комисия в 24 ИР София да подписват граждански договор Гражданският договор на лицето по т. 1.1.

         След проведени обсъждания в комисията предложението не събра необходимия кворум от две трети, поради което и на основание чл. 70 ал. 4 изр. 2 от ИК Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

 

Постановява решение за отхвърляне по смисъла на чл.70 ал.4 изр. 2 от ИК

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:07 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения