Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 112-НС/ПВР
София, 05.11.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на избирателни секции по чл.9, ал.6 от ИК в административен район „Средец“ - СО

Във връзка с формиране на единната номерация на избирателни секции по чл.9, ал.6 от ИК в административен район „Средец“ - СО, Районна избирателна комисия в 24 ИР София, разгледа Заповед № СОА21-РД09-1358/19.10.2021 г. на кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на административни райони в СО да утвърдят номерата на избирателните секции по чл.9 ал.6 от ИК на територията на съответния административен район, същите се образуват по реда на чл.9, ал.8 от ИК. Със заповеди № РСЦ21-РД09-218/03.11.2021 г. и РСЦ21-РД09-219/03.11.2021 г. на кмета на административен район „Средец", са определени следните номера:

№ 244601043 на служебна секция във II–ра САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, образувана със заповед № 157/01.11.2021 г. от изпълнителния директор на ЛЗ;

№ 244601044 на служебна секция в УМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, образувана със заповед № 409/27.10.2021 г. от изпълнителния директор на ЛЗ;

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал.6  и ал. 8 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 

РЕШИ:

 

Формира следната единна номерация на избирателните секции по чл.9 ал.6 от ИК в АР „Средец", както следва:

№ 244601043 на служебна секция във II–ра САГБАЛ „Шейново“ ЕАД,

№ 244601044 на служебна секция в УМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД,

където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ

01  е номерът  на административния район съгласно ЕКАТЕ

043, 044,  е номерът на служебната секция в административния район

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 05.11.2021 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения