Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС/ПВР
София, 05.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Възраждане“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. № 209-НС/ПВР/04.11.2021 год. от кмета на район „Възраждане" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Възраждане" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

 

РЕШИ:

 

 1.  Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Възраждане" - СО, както следва:

244603001

ЗЛАТИНА ИВАНОВА КОЖУХАРОВА ЙОСИФОВА

Зам. председател

244603002

ТОДОР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

Член

244603004

ДИАНА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА

Зам. председател

244603006

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ТОПУЗОВА

Член

244603008

МОНИКА ЛАШОВА МИТЕВА

Член

244603009

СНЕЖАНКА КОЛЕВА КОЛЕВА

Член

244603011

ЖУЛИЕТА ЛАШЕВА БОНЕВА

Член

244603014

МАКСИМ КРЪСТЕВ МИТЕВ

Член

244603016

МИЛЕНА СПИРИДОНОВА СПИРОВА

Зам. председател

244603021

ВЕРА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА

Член

244603017

ГЕРГАНА БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА

Член

244603022

ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА ГАНЕВА

Член

244603020

ГЕРГАНА ИВАЙЛОВА ЛАЗАРОВА - БОЯНОВА

Член

244603018

РОСЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ

Член

244603024

ИВЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

Член

244603025

ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

Член

244603026

МАРТИН АСЕНОВ АСЕНОВ

Член

244603027

ТРАЯН КРАСИМИРОВ РАДУЦОВ

Член

244603028

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ТОНЕВА

Член

244603031

ДАНИЕЛА ИГНАТОВА ОГНЯНОВА

Член

244603032

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ПЕКОВА

Член

244603034

ВИКТОРИЯ ЯВОРОВА СТАНЧЕВА

Зам. председател

244603037

СИЛВИЯ ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Член

244603038

СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ДОБРЕВ

Член

244603039

ДИМИТРИНКА БОНЕВА ТОДОРОВА

Член

244603041

АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА

Член

244603040

НЕЛИ МЕТОДИЕВА КИРИЛОВА

Член

244603042

ДИМИТЪР РУМЕНОВ СТЕФАНОВ

Член

244603046

МАРГАРИТА ЗАПРЯНОВА МАДЖАРОВА

Член

244603047

МАРИЯН НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ

Член

244603048

КИРИЛ ЕМИЛОВ ДАВИДКОВ

Член

244603050

ВИКТОР ИВАНОВ СПАСОВ

Член

244603052

АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ШАРЛАНЕВ

Член

244603053

РАДОСТИНА ГЕНЕВА ЛЕСЕВА

Член

244603055

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ЗАГРАНЯРСКИ

Член

244603057

САВИНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

Член

244603056

НИКОЛА БОРИСОВ ТУЛЕШКОВ

Член

244603059

РУМЕН КРУМОВ БОЖИЛОВ

Член

244603060

НИНА РУМЕНОВА БОЖИЛОВА

Член

244603061

КРУМ РУМЕНОВ БОЖИЛОВ

Член

244603062

ИРИНА ГЕОРГИЕВА КУЗЕВА

Член

244603064

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

Член

244603054

СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

Член

 

 

 1. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва.

244603001

ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

Зам. председател

244603002

МАРЛЕН НИКИФОРОВА НИКОЛОВА

Член

244603004

АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ВЕНЕВА

Зам. председател

244603006

ДИМИТРИНКА БОНЕВА ТОДОРОВА

Член

244603008

ГОДЕСЛАВА ИЛИЕВА ДИНОВА

Член

244603009

БРАНИСЛАВ СЛАВОЛЮБ СТАМАТОВИЧ

Член

244603011

АННА-МАРИЯ ЛАЗАРОВА ВЛАДИКОВА

Член

244603014

БРАНИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

Член

244603016

РОСИЦА МИНКОВА СТОЯНОВА

Зам. председател

244603021

АНТОН ЛЮБОМИРОВ ЦАРЕВ

Член

244603017

ВЕРА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА

Член

244603022

МАРГАРИТА АНТОНОВА ЦАРЕВА

Член

244603020

ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА ГАНЕВА

Член

244603018

ГЕРГАНА ИВАЙЛОВА ЛАЗАРОВА - БОЯНОВА

Член

244603024

ДИАНА НИНОВА БОЖИЛОВА

Член

244603025

ВАЛЕРИ ХРИСТОВ СТОЯНОВ

Член

244603026

ХРИЗАНТЕМА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА

Член

244603027

ВАСКО ОГНЯНОВ ВАСИЛЕВ

Член

244603028

ЛАТИНКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

Член

244603031

ЯНИТА СЕРГИЕВА СЛАВЧЕВА

Член

244603032

ВЕСЕЛИНА ЕМИЛОВА КЪРТЕВА

Член

244603034

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДИНДЕВ

Зам. председател

244603037

АНЕТА ВИКТОРОВА ПОПОВА

Член

244603038

ЗДРАВКА ЛОЗАНОВА ЛОЗАНОВА

Член

244603039

НЕЛИ МЕТОДИЕВА КИРИЛОВА

Член

244603041

ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

Член

244603040

АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА

Член

244603042

КРИСТИЯН ВАСИЛЕВ АГОПОВ

Член

244603046

ЕМОНА ВАСИЛЕВА КЪРТЕВА

Член

244603047

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

Член

244603048

АНТОНИЯ ТОДОРОВА ДЕЛЧЕВА

Член

244603050

СТЕФАНИ ИВАЙЛОВА КОРЧЕВА

Член

244603052

РАДОСТИНА НИКОЛАЕВА ГРИГОРОВА

Член

244603053

РАДОСЛАВА РАДОСЛАВОВА ПАВЛОВА

Член

244603055

МИХАИЛ МИРКО ВУКОВИЧ

Член

244603057

НИКОЛА БОРИСОВ ТУЛЕШКОВ

Член

244603056

САВИНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

Член

244603059

ДИАНА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА

Член

244603060

ИРИНА ГЕОРГИЕВА КУЗЕВА

Член

244603061

НИНА РУМЕНОВА БОЖИЛОВА

Член

244603062

КРУМ РУМЕНОВ БОЖИЛОВ

Член

244603064

МИХАИЛ ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ

Член

244603054

МАРИОС МАРИОС КИРЯК МЕСИНЕЗИС

Член

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 05.11.2021 в 17:56 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения