Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС/ПВР
София, 05.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило на хартиен и електронен носител, подписан списък на упълномощени представители на партия – Приложение № 1 към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, с което е представен списък с 92 (деветдесет и двама) представители на политическата партия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 ИР София, поради което и на основание чл. 124, ал. 4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

 1. Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, списък с 81 (осемдесет и един) представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“, при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува 11 (единадесет) представители, както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

Грешка

Веска Костадинова Алексиева

 

0009/05.11.2021

Лицето е регистрирано като член на СИК 244601032

Румен Иванов Велчев

 

0025/05.11.2021

Лицето е регистрирано като член на СИК 244607014

Ани Йорданова Десподова

 

0026/05.11.2021

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Мария Михайлова Георгиева

 

0049/05.11.2021

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Ангел Христов Иванова

 

0054/05.11.2021

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Ивелина Добрева Добрева

 

0069/05.11.2021

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Ангелина Йорданова Коришева

 

0075/05.11.2021

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Светослав Станков Петрунов

 

0079/05.11.2021

Лицето е регистрирано като член на СИК 254619117

Мартин Здравков Минов

 

0082/05.11.2021

Лицето е регистрирано като член на СИК 254619110

Александър Михайлов Петков

 

0085/05.11.2021

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Владимир Симеонов Милванов

 

0090/05.11.2021

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 05.11.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения